Workshop Monitoren van ammoniakemissies van de veehouderij: welke rol kunnen digitalisering en data spelen?

landschap met stallen op de achtergrond

We kunnen niet langer voorbij gaan aan ammoniakemissies en de impact hiervan op de Vlaamse veehouderij, nu en in de toekomst. ILVO en het H2020 DESIRA project organiseren daarom twee discussiemomenten (21 en 28 oktober) over de rol van digitalisering en data rond ammoniakemissies. Hoe kunnen data over ammoniakemissies gebruikt worden door veehouder, overheid en andere actoren? En hoe heeft dit effect op de veehouderij en beleid?

Bij deze workshop wordt de STEEP methode gebruikt om Sociale, Technologische, Economische, Ecologische en Politieke aspecten van digitalisering in de veehouderij te bespreken. Aan de hand van deze discussies worden twee toekomstscenario’s ontwikkeld die in kleinere groepen verder besproken worden. Welke rol moet digitalisering krijgen om gewenst te zijn voor de veehouderij? En wat zijn de gevaren van een toenemende mate van digitalisering? Samen met u hopen wij deze scenario's vorm te geven, gericht op concrete aanbevelingen aan beleid en wetenschap om de digitalisering van de veehouderij goed vorm te geven.

Meer info: daniel.vandervelden@ilvo.vlaanderen.be

Lunch is inbegrepen. Dit evenement vindt in persoon plaats. Wij zorgen dat u afstand kunt houden tijdens de workshops, en een mondmasker is niet verplicht maar wordt aangeraden bij het rondlopen.

! Bij deelname zien wij u graag op beide dagen, want de discussie op 28 oktober bouwt voort op de resultaten van 21 oktober.


Bent u veehouder, erfbetreder, onderzoeker, beleidsmaker of anders betrokken bij de veehouderij? Spreek dan mee over dit thema op 21 en 28 oktober!


Programma

koffie + ontvangst
workshop + discussie
lunch