Studiedag Masterclass - Inbreng van organische stof

Organic matter

"Hoe gebruik je organische stof het meest effectief en efficiënt binnen de wettelijke normen?"

Tijdens deze masterclass streven we naar een diepgaande discussie over de meest succesvolle strategieën om organische stof effectief in te zetten binnen de toelaatbare wettelijke normen. Dr. Ir. Gera van Os (AERES Hogeschool, NL), expert op het gebied van duurzaam bodembeheer in Nederland, zal het onderwerp inleiden. Dr. Ir. Koen Willekens (ILVO, BE), deskundige op het gebied van bodembeheer in België, zal de uitdagingen van compostering op de boerderij bespreken. Tot slot hebben we landbouwer Clive Baley (UK) uitgenodigd om zijn praktische ervaring met de inbreng van organisch materiaal op zijn boerderij te delen.

De presentaties zijn in het Engels. Vragen kunnen gesteld worden in het Nederlands, Engels Duits en Frans.

Meer info