Studiedag Koeien naar de melkrobot lokken op alternatieve wijze

Koeien naar melkrobot

Verstrekking van gepelleteerd krachtvoeder in automatische melksystemen is de standaard in de hedendaagse melkveehouderij. Bij hoogproductieve melkkoeien ondersteunt het de melkproductie en is het een extra stimulans voor koeien om voldoende naar de melkrobot te gaan. Een hoog krachtvoederverbruik in melkrobots is één van de factoren die de rendabiliteit op robotbedrijven onder druk zet. De veehouders in de Operationele Groep LOKROB willen enerzijds inzetten op alternatieven voor krachtvoederverstrekking (bv. voederbieten, aardappelen, afvalappels, -peren) en anderzijds een alternatief beloningssysteem zonder voedermiddelen ontwikkelen.

Tijdens deze studiemiddag worden verschillende technieken om koeien naar de melkrobot te lokken besproken. Er wordt een rondgang voorzien op het bedrijf van melkveehouder, Johan Van Hecke, waar de installatie om voederbieten te verstrekken in de melkrobot werd ontwikkeld en te zien zal zijn.

Programma

13u30 Start programma

  • Toelichting Operationele groep 'EIP Lokrob'
  • Resultaten proeven met voederbieten in melkrobot
  • Vocalisaties als alternatieve lokmethode
  • Economische analyse van de installatie
  • Rondgang op het bedrijf, bezichtigen melkrobot met verstrekking van voederbieten

15u30 Einde programma

Partners

Partners studiedag