Contactdag KNOWLEDGE HUB WEBINAR: CHEMISCHE CONTAMINANTEN

flyer van het event, met illustratie van watervervuiling

Hoe kan de chemische toestand van de zee best worden beoordeeld? Je leert er alles over tijdens de JPI Oceans webinar op 25 juni. De webinar is een initiatief van de JPI oceans knowledge hub over Integrated Assessment of Chemical Contaminants, met ILVO als één van de partners.

In een tijd van milieubewustzijn, aangespoord door de mogelijkheid dat onze wereld wordt bedreigd door klimaatverandering, is het belangrijk om te onthouden dat er andere antropogene belastingen zijn die ook essentieel zijn voor de bescherming van het mariene en kustmilieu. Vervuiling is een wereldwijd, complex probleem dat bijdraagt aan het verlies aan biodiversiteit en een slechte gezondheid van het milieu, en dat voortkomt uit de productie en het vrijkomen van veel van de synthetische chemicaliën die we in ons dagelijks leven gebruiken. Chemische verontreinigingen worden vaak ondervertegenwoordigd als een belangrijke oorzaak van de achteruitgang van het milieu.