Contactdag | Event Infowandeling natuurbeheerplan Onderzoekskouter - Gondebeekvallei

grafisch logo onderzoekskouter

ILVO heeft 4,9 hectare gronden in Merelbeke die in een speciale beschermingszone voor natuur liggen. Voor die percelen stelde ILVO het natuurbeheerplan Onderzoekskouter-Gondebeekvallei op. Met dit plan wil ILVO bijdragen aan betere natuur én tegelijk kansen voor duurzame landbouw creëren.

Infowandeling

Op zondag 7 mei van 10-12 uur organiseert ILVO een infowandeling langs de betrokken percelen. Iedereen is welkom om deel te nemen. We hopen op de talrijke opkomst van geïnteresseerde inwoners, landbouwers en natuurliefhebbers. Onze gidsen nemen je mee op pad langs de betrokken percelen op de Onderzoekskouter en lichten het natuurbeheerplan toe.

Vertrek- en aankomst: Burgemeester Van Gansberghelaan 96, eenheid Plant, Merelbeke.
Zorg je voor schoenen en kleding, aangepast aan de weeromstandigheden?

Landbouwlaboratorium in open lucht

De Onderzoekskouter van ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij en Voedingsonderzoek) is een dynamisch landbouwlaboratorium in open lucht op de grens van Merelbeke en Melle. Op de ruim 240 hectare proefvelden groeit en bloeit onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, wat innovatieve inzichten oplevert over duurzame landbouw en voedselproductie.
Net als andere landbouwbedrijven in Vlaanderen, wordt ILVO er geconfronteerd met maatschappelijke uitdagingen. Zo heeft ILVO op de Onderzoekskouter 4,9 hectare graslanden die in een speciale beschermingszone voor natuur liggen.

Ontwerp-natuurbeheerplan - publieke consultatieronde van 17 april t/m 16 mei 2023

Met het natuurbeheerplan Onderzoekskouter-Gondebeekvallei stelt ILVO een nieuwe beheeraanpak voor de betrokken percelen op. Met dit plan wil ILVO o.a. de biodiversiteit in het gebied opkrikken door de aanplant van een nieuw bosje en de aanleg van een amfibieënpoel. Op die manier bouwt ILVO mee aan een ontbrekende schakel in de ecologische verbinding tussen het Aelmoezeneiebos en de Makegemse bossen. Het plan voorziet ook in de mogelijke aanleg van een nieuw wandelpad dat 2 trage wegen in de buurt verbindt.
Tegelijk biedt dit plan aan ILVO als onderzoeksinstelling de kans om op lange termijn onderzoek te voeren naar de effecten van extensief landbouwbeheer, zoals o.a. de voederwaarde en samenstelling van gras afkomstig van extensief beheerd grasland, de vruchtbaarheid van de bodem, de oppervlakte-en grondwaterpeilen, het effect van schaduw op vee bij hitte, de nabije aanwezigheid van bestuivers op landbouwgewassen, …

onderzoekskouter bij opgaande zon