Event Openbaar onderzoek natuurbeheerplan Onderzoekskouter-Gondebeekvallei

Onderzoekskouter bij ondergaande zon

Het ontwerp-natuurbeheerplan Onderzoekskouter–Gondebeekvallei is door ILVO opgesteld en ter goedkeuring ingediend bij de bevoegde overheid. Van 17 april tot en met 16 mei 2023 loopt het openbaar onderzoek. ILVO nodigt u uit kennis te nemen van dit plan.


Voorwerp

Dit ontwerp-natuurbeheerplan omvat 5 percelen in het beheer van ILVO, met een totale oppervlakte van 5,6 hectare. Deze percelen liggen op grondgebied Merelbeke, ter hoogte van de Landskoutersesteenweg in het valleigebied van de Gondebeek.
4,9 hectare van dit gebied ligt in een speciale beschermingszone voor natuur (SBZ).

Doelstellingen

Met dit ontwerp-natuurbeheerplan wil ILVO o.a. de biodiversiteit in het gebied opkrikken door de aanplant van een nieuw bosje en de aanleg van een poel. Op die manier bouwt ILVO mee aan een ontbrekende schakel in de ecologische verbinding tussen het Aelmoezeneiebos en de Makegemse bossen. Het plan voorziet ook in de mogelijke aanleg van een nieuw wandelpad dat twee trage wegen in de buurt verbindt. Tegelijk biedt dit plan aan ILVO als onderzoeksinstelling de kans om op lange termijn onderzoek te voeren naar de effecten van extensief landbouwbeheer, zoals o.a. de voederwaarde en samenstelling van gras afkomstig van extensief beheerd grasland, de vruchtbaarheid van de bodem, de oppervlakte-en grondwaterpeilen, het effect van schaduw op vee bij hitte, …

Hoe consulteren of reageren?

De tekst van het ontwerp-natuurbeheerplan is ter inzage:

  • op papier: aan de receptiebalie van ILVO Centrale Diensten, Burgemeester Van Gansberghelaan 92 Merelbeke, 09/272 25 00. Elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13 tot 16.30 uur.
  • Online via https://ilvo.vlaanderen.be/upl...

U kan in die periode inhoudelijke suggesties, opmerkingen of bezwaren schriftelijk overmaken aan het Agentschap Natuur en Bos, met vermelding van ref NBP-OV-22-0010
- per e-mail aan aves.ovl.anb@vlaanderen.be of
- per post aan Agentschap voor Natuur en Bos, VAC Oost-Vlaanderen, AVES t.a.v Indra Lamoot, Havenlaan 88 b75, 1000 Brussel

Infowandeling op 7 mei

Op zondag 7 mei van 10-12 uur organiseert ILVO een infowandeling over dit natuurbeheerplan voor geïnteresseerde landbouwers, inwoners en natuurliefhebbers. Deelnemen is gratis, inschrijven verplicht.

Onderzoekskouter

De Onderzoekskouter van ILVO is een dynamisch landbouwlaboratorium in open lucht op de grens van Merelbeke en Melle. Op de ruim 240 hectare proefvelden groeit en bloeit onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, wat innovatieve inzichten oplevert over duurzame landbouw en voedselproductie.
Mede dankzij dit natuurbeheerplan Onderzoekskouter-Gondebeekvallei werkt ILVO aan een gepaste landschappelijke inrichting op de betrokken percelen, om biodiversiteit in een landbouwproductieve omgeving te stimuleren.
logo Onderzoekskouter