Event ILVO PAS-studiedag - Ammoniak-reducerende maatregelen: Wat zit in de pijplijn? Is er nieuws uit het wetenschappelijk onderzoek?

Koe

Ammoniakuitstoot van veestallen en PAS: het was andermaal HET topic van het jaar 2022 in landbouwkundige kringen en ver daarbuiten. De nood aan oplossingen is groot. Als wetenschappelijk Instituut voor Landbouw, Visserij en Voeding wil ILVO een brug vormen tussen fundamenteel onderzoek en praktijk.

Op deze studiedag kijkt u achter de schermen van het onderzoek: Hoe komen we tot betrouwbare en toepasbare maatregelen mét resultaat? Wat omhelst het proces van initieel idee, over het verzamelen van gegevens, naar de uiteindelijke toepassing en borging van ammoniak-reducerende maatregelen voor veestallen?
Aan de hand van de lopende onderzoeken worden opportuniteiten en struikelblokken op weg naar ammoniak-reducerende oplossingen al uit de doeken gedaan.

Programma

13.00 u - Ontvangst

13.30 u

  • PAS onderzoek op ILVO, een blik op het verleden, heden en de toekomst
  • Laag eiwit voeding voor rundvee: kansen en knelpunten
  • Urease remmers: een haalbare kaart?
  • Aanzuren van mest: potentieel en barrières
  • Zeolieten: vulkanische mineralen als ammoniak-reducerend strooiseladditief?

15.10 u – Pauze

15.30 u

  • Emissiemetingen op melkveestallen: een meetcampagne op hoger niveau
  • Monitoring: lokale impact van ammoniak emissies in kaart
  • WeComV: werking van het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt

16.30 u - Receptie

Wil je er graag bij zijn? Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht.

Download presentaties