Conferentie Climapolder congres

Polderlandschap

ILVO- onderzoeker Jeroen De Waegemaecker spreekt er over klimaatadaptatie en zet tijdens dit congres nieuwe onderzoeks- en innovatieprojecten rond waterbeheer in de polders in de kijker.

Provincie West-Vlaanderen en de West-Vlaamse polderbesturen van de Westkustpolder, de Zuidijzerpolder, de Middenkustpolder, de Bethoostersche Broecken, de Nieuwe Polder van Blankenberge en de Oostkustpolder organiseren samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) een Europees (kust)poldercongres in Brugge, van 11 tot en met 13 maart 2024.

70 waterbeheerders en beleidsmakers uit Vlaanderen, Nederland, Frankrijk, Italië, Denemarken en Groot-Brittannië laten zich 3 dagen onderdompelen in de wateruitdagingen en gaan met elkaar in gesprek en het terrein op over actuele thema’s waar elke kustregio mee te kampen heeft.

De klimaatveranderingen met de sterk wijzigende neerslagpatronen en de stijging van de zeespiegel komen aan bod, net als de uitdagingen rond waterkwaliteit. Maar ook uitwisselingen rond oplossingen zoals digitalisering, automatisering en het gebruik van AI voor een toekomstbestendig waterbeheer liggen op tafel. En vooral het zoeken naar een gebiedsgericht evenwicht, met de balans tussen decentraal en centraal waterbeleid en -beheer vanuit de belangen van alle betrokken partijen is een vraagstuk waar de discussies nog niet afgerond zijn.

Download presentaties

Programma