Studiedag | festILVO BASTA-event @FestILVO: Gebruik van biochar in anaerobe vergisting, compostering, mestopslag en potgrond

Inschrijven verplicht

Basta event

Kunnen we biochar gebruiken om N vast te houden tijdens anaerobe vergisting, compostering en mestopslag? Hoe kunnen we screenen welke biochars N vastleggen? Komt de N dan niet terug vrij bij toepassing van het digestaat, de compost of de mest? Hebben de biochar-aangerijkte producten een meerwaarde?

Kan biochar gebruikt worden ter vervanging van veen in potgrond? Beschermt de met biochar-aangerijkte potgrond de planten tegen ziektes zoals een vaccin? Groeien de planten beter? Kan biochar dienen als drager voor nuttige micro-organismen?

Krijg een antwoord op al deze vragen en geniet van nog veel andere activiteiten tijdens het BASTA-event op het FestILVO!

Meer info over het BASTA project is te vinden op https://biochar.solutions/