Conferentie Afsluitende conferentie Nutriman

Nutriman conference

Nutriman is een stikstof- en fosforgericht thematisch netwerk dat praktijkklare kennis bundelt over de recuperatie van nutriënten, bijhorende praktijken en technologieën. Daarbij slaan we de brug tussen toegepast onderzoek en industrie, ten behoeve van de agrarische sector. In de afsluitende conferentie tonen de veertien Europese partners in het Nutriman-consortium praktijkklare cases voor nutriëntrecuperatie die nog onvoldoende gekend zijn bij de potentiële gebruikers.

Meer info op NUTRIMAN Final Online Conference | NUTRIMAN