Contactdag | Conferentie | Event AESOP Sustainable Food Planning Congres (Brussel & Gent)

luchtfoto velden en tuinen

Foto's

AESOP flyer AESOP plenary AESOP plenary AESOP oefening AESOP AESOP oefening AESOP plenary AESOP buiten AESOP buiten

Dit evenement boog zich over de rol van de ruimtelijk planner in het verduurzamen van ons voedselsysteem nu en in de toekomst. Het was een organisatie van ILVO, UGent en Universität Hamburg. Op 20 juni 2024 ging het congres door in Brussel. De tweede conferentiedag ging door in het Stadsmuseum Gent (STAM), waar de expo Gentse Gronden loopt van 22 maart t/m 29 september 2024. ILVO is mede-organisator van deze expo. Op 22 juni was een field trip voorzien in Brussel, Neerpede, bij Boeren Bruxsel Paysans

Van 19 tot 22 juni 2024 organiseerde ILVO samen met UGent en Unversität Hamburg de 11de sustainable food planning-conferentie van AESOP, de vereniging van Europese planningscholen. Meer dan 120 ruimtelijke planners uit Europa, Amerika en Azië verzamelden dit keer in Brussel en Gent voor de tweejaarlijkse wetenschappelijke bijeenkomst over duurzame voedselplanning. Dit evenement boog zich over de rol van de planner in het verduurzamen van ons voedselsysteem nu en in de toekomst.

Deze Belgische editie kreeg de titel 'Building movement, achieving transformation'. In de huidige context van urgente socio-ecologische crisissen stelden we de vraag hoe duurzame voedselplanning meer verankerd kan worden in sociaal innovatieve bewegingen, en welke rol planning en ontwerp kunnen opnemen in het ondersteunen van een duurzame transformatie van onze voedselsystemen.

Wanneer wordt voedsel een drijvende kracht voor sociale, ecologische en economische veranderingen? Wat is daarvoor nodig, en hoe schalen we op? Welke innovatieve planningspraktijken zijn in staat creatieve oplossingen te bedenken en coalities te bouwen voor de vele behoeften en uitdagingen in het voedselsysteem? En vooral ook, hoe kan en moet de onderzoeksagenda over duurzame voedselplanning er voor de komende 10 jaar uit zien? Nu landbouw en voeding geen totale onbekenden meer zijn binnen ruimtelijke planning: hoe zetten we volgende stappen? Wat komt er na urban agriculture? Hoe kunnen we vanuit ruimtelijke planning mee ondersteunen om te evolueren naar een meer duurzaam landbouwlandschap?

Dit 11de AESOP SFP-congres had tot doel een platform te bieden om kennis uit te wisselen, samenwerking te bevorderen en duurzame oplossingen te verkennen voor de veelzijdige vraagstukken rondom voedselplanning. Naast meer dan 90 verhalen, cases, en onderzoeksresultaten in parallelle sessies, nam de conferentie de planners mee naar de tentoonstelling 'Gentse Gronden' van STAM en ILVO.

Verder kregen drie keynotes het podium:

  1. Dr. Ana Moragues Faus (faculteit economie, Universitat de Barcelona) zoomde in op de politieke organisatie van stedelijke voedselraden en de ontwikkeling van voedselbeleid samen met gemeentelijke organisaties rond voedsel.
  2. Prof. Valentine Cadieux van Hamline University in Minnesota, Verenigde Staten, sloeg de brug tussen de omgevingswetenschappen en agroecologische bewegingen op het terrein. Ze toont hoe met eenvoudige tekeningen spraakverwarring tussen de vele actoren op het terrein vermeden wordt, of hoe creatieve ingrepen de mogelijkheden om aan landbouw te doen vergroten en vergemakkelijken.
  3. Florent Lardic (Terres en Villes, Frankrijk) tenslotte boog zich over het belang van samenwerking binnen de metropoolregio over de stad-platteland grens heen. Hij ging in debat met de landbouwambtenaar van Stad Gent, en de tegenhangers van het Brussels Gewest en Luik.

Zij droegen interessante voorbeelden aan uit de Gentse voedselstrategie, de Good Food strategie van Brussel en de ceinture alimentaire uit Luik. De conferentie sloot af met een excursie naar de diverse testomgevingen in Neerpede, Anderlecht die als doel hebben nieuwe landbouwers toegang te geven tot de sector.

Meer info en proceedings zijn te vinden op https://aesopsfp.wordpress.com