Onderzoeksproject ZoBio: BIOboeren en ZOrginstellingen werken samen aan een catering met meer lokale producten

In uitvoering

ZoBio: BIOboeren en ZOrginstellingen werken samen aan een catering met meer lokale producten

Zorginstellingen

Contacteer onze expert

Nathalie Bernaert

Nathalie Bernaert

Expert plantaardige producten en reststromen

Contact

Gezonde en lekkere voeding hoort deel uit te maken van het zorgaanbod. Als aan die voeding een verhaal van een lokale boer kan gekoppeld worden, dan werkt dit versterkend. AZ Zeno uit Knokke werkt al een aantal jaren samen met een naburig CSA-bedrijf om verse biologische groenten aan te bieden. Dit model biedt inspiratie voor andere zorginstellingen en andere bioboerderijen. Verschillende bioboeren zijn in overleg met lokale zorginstellingen over een eventuele samenwerking, op andere plaatsen hebben zorginstellingen interesse uitgesproken in meer duurzame lokale producten. De mogelijke samenwerkingen zitten in verschillende fases en de keukenorganisatie van de zorginstellingen is divers. Een dergelijke samenwerking is niet evident: voor de zorginstellingen zijn er uitdagingen op vlak van overheidsaanbestedingen, organisatie van de aankoop en de keuken en interne communicatie. Voor de landbouwers zijn er uitdagingen op vlak van teeltplanning, oogst, na-oogstverwerking en logistiek.

In het EIP-project ‘ZOBIO’ willen we lange termijn-samenwerkingen faciliteren en begeleiden om te komen tot duurzame samenwerkingen op de lange termijn. Elk samenwerkingsverband wordt begeleid om goede afspraken te maken, om de hindernissen en knelpunten op te lossen en om een lange termijn samenwerking te formaliseren. Tussen de verschillende initiatieven wordt een lerend netwerk gevormd waarbij ze elkaar kunnen inspireren en van elkaar kunnen leren. Door te communiceren over het project zullen we ook andere zorginstellingen en boeren inspireren om gelijkaardige samenwerkingen te starten

Medegefinancierd door de Europese Unie