Onderzoeksproject Versterking van de planning en samenwerking fytosanitair onderzoek: van Europese naar mondiale coördinatie van fytosanitair onderzoek

In uitvoering EUPHRESCO III
Euphresco

Contacteer onze expert

Kris De Jonghe

Kris De Jonghe

Expert plantengezondheid en plantpathogene virussen

Contact

Algemeen kader

In EUPHRESCO III worden de eerste stappen gezet naar een wereldwijde afstemming van fytosanitair onderzoek (onderzoek over plantengezondheid) met het oog op het beheersen van plantenziektes en -plagen. Die beheersing staat onder druk als gevolg van wereldhandel, toenemende reisactiviteiten en klimaatverandering. Het is volgens de onderzoekers mogelijk om strategieën te optimaliseren door meer effectieve samenwerking en coördinatie.
Het succes van het Euphresco-netwerk als platform voor de coördinatie van Europees fytosanitair onderzoek heeft de denkpiste op gang gebracht rond de ontwikkeling van bredere initiatieven die tegemoet komen aan de behoeften van andere regio's in de wereld en dus rond een vorm van wereldwijde coördinatie van fytosanitair onderzoek. Het doel van het project is om de nationale en regionale coördinatie van fytosanitair onderzoek verder te verbeteren dan wat het zelfvoorzienende Euphresco-netwerk heeft bereikt.

Onderzoeksaanpak

De participerende partners bouwen voort op de fundamenten die zijn ontwikkeld door het Euphresco-netwerk dat zichzelf in stand houdt en door te zoeken naar
geschikte activiteiten. In eerste instantie wordt een strategische onderzoeksagenda ontwikkeld. Die kan richting geven aan de programmeringsactiviteiten voor fytosanitair onderzoek van EU-landen en de grotere groep ondersteunen om regionale en mondiale uitdagingen aan te pakken via synergieën met andere regio's/continenten in de wereld.
We maken ook uitnodigingen om gemeenschappelijke onderzoeksprioriteiten te vertalen in ondersteunde internationale samenwerking, bijvoorbeeld door gedeelde onderzoeksprojecten. Monitoring zorgt ervoor dat de onderzoeksprojecten relevant blijven voor de behoeften van de onderzoeksfinanciers en beleidsmakers. Qua structuur en werking van een mondiaal netwerk voor fytosanitaire coördinatie is het plan om heuse modellen te ontwikkelen en te testen. We maken een bedrijfsplan dat de de ontwikkeling van het mondiaal netwerk begeleidt. We bevorderen de betrokkenheid van belanghebbenden bij fytosanitair onderzoek via kennisuitwisseling, betrokkenheid bij de projectactiviteiten, gezamenlijke ontwikkeling, verspreiding en toepassing van resultaten.

Relevantie/Valorisatie

Met de inspanningen van EUPHRESCO III verwachten we dat er een basis is voor wereldwijde coördinatie van fytosanitair onderzoek: Nationale, regionale en mondiale fytosanitaire onderzoeksprogramma's raken beter op elkaar en op de onderzoeksfinanciering en beleidsvorming in de deelnemende landen afgestemd. De gemeenschappelijke onderzoeks- en innovatieprioriteiten zijn duidelijker. De realisatie van meerjarige gezamenlijke oproepen met de financiering van transnationale samenwerkingsprojecten komt een stap dichterbij. Andere gezamenlijke activiteiten rond ontwikkeling van technologie, marktintroductie, regelgevingsaspecten en de maatschappelijke acceptatie van resultaten zijn al makkelijker te organiseren. In het algemeen verwachten we dat de bijdrage van de deelnemende landen om mondiale uitdagingen aan te gaan, verhoogt, en dat zodoende het bereiken van sommige SDG's iets versnelt.