Onderzoeksproject Preciezer prei telen met precisielandbouw

Voltooid WIKILEEKS
Akker met prei

Contacteer onze expert

Contacteer een projectmedewerker

Simon Cool

Simon Cool

Coördinator Living Lab Agrifood Technology

Contact
Peter Lootens

Peter Lootens

Expert precisielandbouw en fenotypering

Contact
Koen Willekens

Koen Willekens

Expert bodembeheer, biologische en agro-ecologische teeltsystemen en compostering

Contact