Onderzoeksproject Geoptimaliseerde geïntegreerde plagenbestrijding voor nauwkeurige detectie en bestrijding van plantenziekten bij meerjarige gewassen en vollegrondgroenten

Voltooid OPTIMA
Logo OPTIMA

Contacteer onze expert

Algemeen kader

De ruim 20 Europese partners in dit Horizon2020 project OPTIMA gaan milieuvriendelijke duurzame gewasbeschermingsstrategieën uitwerken voor 3 typische Europese gewastypes: boomgaarden, wijngaarden en vollegrondsgroenten. Een doorontwikkelde IPM (integrated Pest management) veronderstelt een holistische benadering, waarbij herkenning van ziektes, preventie, waarschuwing, de ontwikkeling van biologische gewasbeschermingsmiddelen én precisie-spuittechnieken als puzzelstukken in elkaar passen. De rol van ILVO in het consortium is om samen met een Spaanse en een Italiaanse machineconstructeur slimme spuittoestellen zodat ze de toets van 'precisielandbouw' kunnen doorstaan.

Onderzoeksaanpak

Er worden drie voorbeeldgewassen geselecteerd, met name appelen, druiven en wortelen. In het totale project zijn dit de werkpaketten: (1) voorspellingsmodellen bouwen en optimaliseren omtrent de relevante plantenziekten en geavanceerde vroege ziektedetectiemethoden ontwikkelen, (2) biologische en synthetische gewasbeschermingsmiddelen evalueren en screenen en mechanismen voor de resistentie van planten en pathogenen voor succesvolle ziektebestrijding beoordelen, (3) innovatieve precisiespuittechnologieën verbeteren en ontwikkelen, (4) combineren, testen en evalueren van de voorgestelde nieuwe IPM-elementen onder veldomstandigheden, (5) gezondheids-, milieu- en sociaal-economische effecten in kaart brengen en ook de risico's van de voorgestelde IPM-systemen. Zoals gezegd brengt ILVO voornamelijk zijn (top)expertise in op het vlak van slimme spuittechnologie.

Relevantie/Valorisatie

Overal ter wereld is de landbouw is nog steeds voor een groot deel afhankelijk van synthetische gewasbeschermingsmiddelen (PPP) om de diverse en steeds veranderende plantenziekten de baas te blijven en zo een voorspelbare productiviteit te ondersteunen. Dit project draagt bij tot het verkleinen van de negatieve impact van PPP's.