Onderzoeksproject Teelttechnische infomatie van alternatieve gewassen voor de bio-economie

In uitvoering CEF

Cropexplore for Farmers

hennep biomassa

Contacteer onze expert

Hilde Muylle

Hilde Muylle

Expert nieuwe plantaardige teelten

Contact

Algemeen kader

Het project Cropexplore for farmers ontsluit en versterkt de technische landbouwkennis rond de (zeer) veel atypische gewassen die landbouwers zouden kunnen telen in functie van een bio-economische verwerking, dus ook voor niet-food toepassingen. Pijler 3 van het beleidsplan bio-economie dat de Vlaamse overheid in 2021 lanceerde, focust op innovatieve samenwerkingen tussen landbouwers en de industriële verwerkers in de bio-economie. De B2BE Facilitator capteerde daaropvolgend individuele vragen van landbouwers die streven naar gewasdiversificatie richting bio-economie-teelten. De teeltkennis van bio-economie teelten is sterk gefragmenteerd. Dit project centraliseert, als één van de doelstellingen, de informatie rond teelttechnische eigenschappen, areaal en afzetmogelijkheden voor de verschillende oogstbare biomassa’s. Alles wordt gemakkelijk doorzoekbaar voor landbouwers en verwerkers.

Onderzoeksaanpak

De teeltkennis van deze bio-economie teelten wordt uit de vele gefragmenteerde bronnen digitaal bijeen gebracht. Voor drie specifieke teelten (deder, yacon en hennep) is reeds veel kennis en expertise aanwezig en mikt dit project op een areaalsuitbreiding en optimalisatie van de (multi-)valorisatie van de geoogste biomassa.

Relevantie/Valorisatie

Het projectconsortium beoogt op ecologisch en maatschappelijk vlak een overgang naar de bio-economie, waarbij akkerbouwbedrijven inzetten op alternatieve gewassen en Vlaamse verwerkers actief aan de slag gaan met het potentieel voor food, feed of industrie (volledig of via rest- en nevenstromen).

Financiering

VLAIO