In de media | Video PlattelandsTV: studiogesprek over publieke landbouwgronden n.a.v. expo Gentse Gronden

10/04/2024
Hans Vandermaelen, Steven DeRoo en Diederik DeClercq in de studio van PlattelandsTV

Wat zijn publieke gronden en waarom zijn ze van levensbelang voor de landbouwer?

Themazender PlattelandsTV wijdde een studiogesprek aan publieke gronden.

In het programma 'Oog in Oog' getuigt Steven De Roo, landbouwer uit Afsnee en pachter van 50 hectare Gentse OCMW-gronden, over het levensbelang van die publieke gronden voor zijn bedrijf.

Hij wordt geflankeerd door Hans Vandermaelen die het ILVO-onderzoek naar publieke landbouwgronden toelicht. Een boeiend gesprek vanuit de praktijk en het onderzoek.

Dit programma is gemaakt n.a.v de expo Gentse Gronden over de historiek en toekomst van de landbouwgronden in eigendom van het Gentse OCMW. De expo in het Stadsmuseum Gent loopt van 22 maart tot 29 september 2024.

Bekijk video op Vimeo