Nieuws Memorandum Vlaamse Wetenschappelijke Instellingen: Prioriteiten voor 2024-2029

21/06/2024

De Vlaamse wetenschappelijke instellingen, waaronder ILVO, publiceren een gezamenlijk memorandum met voorstellen voor een beter wetenschappelijk onderbouwd beleid. Hoewel de instellingen onder verschillende beleidsdomeinen vallen en onderzoek verrichten in uiteenlopende disciplines, zijn er gelijkaardige uitdagingen en wordt er nauw samengewerkt, onder meer op vlak van onderzoek, infrastructuur, Open Science en personeelsbeleid.

Vlaanderen heeft een rijk en innovatief onderzoekslandschap. Naast de universiteiten en de strategische onderzoekscentra zijn er zes Vlaamse wetenschappelijke instellingen:

  • Agentschap Onroerend Erfgoed
  • Agentschap Plantentuin Meise
  • Instituut voor Landbouw, Visserij- en Voedingsonderzoek
  • Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  • Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
  • Waterbouwkundig Laboratorium

Het onderzoek van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen (VWI’s) is zowel gericht op fundamenteel onderzoek als op de wetenschappelijke onderbouwing van beleidsbeslissingen door toegepast onderzoek. De Vlaamse wetenschappelijke instellingen spelen een cruciale rol in het tot stand komen, het uitvoeren en het opvolgen van de Vlaamse regelgeving voor landbouw, natuurbescherming, watergebonden infrastructuur, kunst en onroerend erfgoed. Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen en Plantentuin Meise hebben daarnaast een belangrijke publiekswerking.

In dit gemeenschappelijk memorandum stellen ze zichzelf kort voor, formuleren ze voorstellen om te komen tot een beter wetenschappelijk onderbouwd beleid, belichten ze actuele pijnpunten en stellen ze remediëringen voor. Tot slot geven ze ook aandachtspunten mee voor een eventuele volgende staatshervorming.