In de media Meer rassen en meer gewassen maken landbouw klimaatrobuuster

Door in te zetten op klimaatrobuustere gewassen wapen je je als landbouwbedrijf tegen de verminderde beschikbaarheid aan water en tegen de aanhoudende droogtes. Aan het Instituut voor Landbouw, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) hebben ze dat begrepen. Bij verschillende teelten wordt het selectiecriterium droogteresistentie in het rassenonderzoek dan ook steeds belangrijker. Daarnaast wordt er meer geëxperimenteerd met nieuwe gewassen, zoals soja en quinoa, die het door het veranderende klimaat ook goed in België zouden doen.

Meer rassen en meer gewassen maken landbouw klimaatrobuuster

Lees het artikel in Landbouwleven

Vragen?

Contacteer ons

Joke Pannecoucque

Expert plantaardige productie