Publicatie Activiteitenverslag ILVO 2023

28/03/2024
Activiteitenverslag ILVO 2023
Activiteitenverslag ILVO 2023

Door de vele protestacties was landbouw de afgelopen weken en maanden niet uit het nieuws weg te branden. Vooral de onzekerheid over de toekomst was een bron van onvrede bij veel boeren.

ILVO heeft een belangrijke taak om via het onderzoek dat hier gebeurt, die toekomst mee vorm te geven. Dat doen we via onze talrijke onderzoeksprojecten waarvan u in dit jaarverslag een mooi overzicht krijgt, maar ook door onze deelname aan het maatschappelijk debat. Inderdaad, ILVO wordt veelvuldig gesolliciteerd door diverse media om vanuit onze wetenschappelijke expertise ons licht te laten schijnen over de huidige en de toekomstige landbouw.

Vandaar dat ILVO regelmatig terug te vinden is op diverse mediakanalen. In 2023 kon je zo een tiendelige reeks bekijken op Kanaal-Z waarin de mogelijkheden van technologische vernieuwing voor landbouw en voeding voor een breed publiek werden voorgesteld. Onze zelfrijdende elektrisch aangedreven tractor Djust-e stal de show in het zevenuurjournaal. Onverwacht was dat hij daarna zelfs opdook in meer ludieke programma’s.

Vanuit ILVO geloven we sterk in precisielandbouw als baanbrekende revolutie om onze landbouw duurzamer te maken. We zijn dan ook fier om sinds 2023 door Europa aangeduid te zijn geworden om als Test- en Experimenteer Faciliteit ‘AgrifoodTEF’. Dit om bedrijven te helpen om hun bedrijfstoepassingen van AI,
robotica en data te helpen versnellen.

In het verdelingsonderzoek waren we dan weer zeer gelukkig om het HYDRAS-platform in gebruik te nemen; een unieke faciliteit om droogte te stimuleren in volle veldomstandigheden. Dit moet baanbrekende resultaten opleveren in de zoektocht naar meer droogteresistente gewassen.

In de Food Pilot konden we onze nieuwe investeringen inhuldigen om via microbiële weg eiwitten en vetten te maken. Bedoeling is om dergelijke geproduceerde basisproducten verder te testen op hun weg naar de introductie als nieuwe voedingsproducten, ingrediënten van voedingsproducten of als vervanging van bepaalde veevoederbestanddelen. Wat dit laatste betreft zijn we in blijde verwachting van de realisatie van de Feed Pilot op ILVO, een installatie voor precisievoeders. Hiervoor
werden na jarenlange voorbereidingen de nodige vergunningen en investeringsmiddelen bekomen, zodat de eerste steen kan gelegd worden in de loop van 2024.

Dat geldt ook voor de investering van een nieuw ultamoderne kippenstal waarvoor een vergunning kon bekomen worden binnen het stikstofkader van de Vlaamse regering. Geen evidente zaak omdat ILVO in de nabijheid ligt van een zogenaamd Habitatnatuurgebied.

ILVO probeert landbouw en natuur zoveel als mogelijk in harmonie met elkaar te laten leven. Dat is ook de reden waarom we voor een aantal ILVO-hectares in Habitatgebied een natuurbeheerplan hebben ontwikkeld. Intussen zijn we reeds gestart met de effectieve realisatie ervan. De boomplantactie midden december waarvoor heel wat ILVO personeelsleden hun laarzen hebben aangetrokken was daarvan een mooi voorbeeld.

Beschikbaarheid en betaalbaarheid van landbouwgronden was ook één van de belangrijke eisen van de landbouwprotesten. Het onderzoek naar de evolutie van landbouwgronden in overheids- of semi-overheidsbezit in de provincie Oost-Vlaanderen opent alvast de weg naar oplossingen op dit vlak. En we kijken nu al uit
naar de tentoonstelling die over dit thema in het voorjaar 2024 van start gaat in het Stadsmuseum Gent.

De aandacht van de ILVO-collega’s die actief zijn in het marien onderzoek richtte zich in 2023 sterk op alles wat met data te maken heeft. Eind 2023 was meer dan de helft van de Belgische vaartuigen uitgerust met een real-time volautomatisch datacollectiesysteem. Dit geeft ongekende mogelijkheden voor zeer accurate visbestandsramingen en vangstvoorspellingsmodellen. Dit zal helpen om een volgende stap te zetten naar een volwaardige ecosysteembenadering voor de visserij.

U merkt: ILVO blijft inzetten op toegepast relevant onderzoek en ziet het als zijn opdracht dat te delen met de maatschappij.

> Activiteitenverslag 2023 (pdf)

Vragen?

Contacteer ons

ILVO algemeen

ILVO algemeen