Publicatie Activiteitenverslag ILVO 2022

18/04/2023
Activiteitenverslag ILVO 2022 NL
Activiteitenverslag ILVO 2022

2022 was om velerlei redenen een memorabel jaar voor ILVO. We vierden het 90-jarig jubileum van onze
onderzoeksactiviteiten op de site in Merelbeke/Melle en we namen in Oostende met ons marien onderzoek onze intrek in het gloednieuwe InnovOcean gebouw, een bouwkundig pareltje waarmee we zelfs de architectuurpagina’s in de media haalden.

Om ons 90-jarig jubileum luister bij te zetten, organiseerden we in september een heus ‘Festival van weten en eten’, FESTILVO. Een vierdaagse waarin we naast diverse studiedagen voor een expertenpubliek, een dag organiseerden voor het grote publiek, waarop we meer dan 8000 mensen mochten verwelkomen om op een zeer gevarieerde manier kennis te maken met ons onderzoek. Daarnaast was er een dag specifiek gericht op scholen en konden de cultuurliefhebbers genieten van enkele opvoeringen van een openluchttheaterstuk rond het thema landbouw en welzijn. Ik wil alle ILVO-personeelsleden nogmaals van harte danken die deze prachtige vierdaagse hebben mogelijk gemaakt. Het was iets om fier over te zijn en zal nog lang in ons geheugen gegrift blijven.

Er waren nog andere mijlpalen. Zo vierde het Varkensloket zijn 10-jarig bestaan en werd in aanwezigheid van onze voogdijminister, Jo Brouns, de nieuwe eiwitlijn in de Food Pilot in gebruik genomen. We legden ook de laatste hand aan ons ‘Strategisch Vastgoedplan’ dat de leidraad wordt voor alle infrastructuurinvesteringen de komende decennia. De sterk gestegen energiekosten betekenden een serieuze budgettaire uitdaging, maar waren ook een extra stimulans om significante energiebesparingen door te voeren.

Het afgelopen jaar werd er zowel op beleidsvlak als in de media heel veel gediscussieerd over landbouw. De moeilijke dossiers die op de beleidstafel lagen zoals het stikstofdossier, het mestactieplan (MAP) en het Strategisch Plan Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, waren daar niet vreemd aan. ILVO neemt in al deze dossiers op een doordachte manier deel aan het maatschappelijk debat, door informatie en data aan te leveren en door via onze experten de dossiers vanuit diverse kanten te belichten. We wijzen daarbij steevast op het specifieke karakter van de landbouwsector zowel economisch als ecologisch.

Daarnaast blijven we in ons onderzoek volop inzetten op het verduurzamen van de landbouw via het omarmen van enerzijds de nieuwe technologische mogelijkheden van precisielandbouw, als anderzijds van de basisinzichten vanuit een agro-ecologische kijk op het landbouwbedrijf, waarbij een kwalitatieve bodem één van de belangrijkste uitgangspunten blijft.

Op ILVO proberen we vanuit onze voorbeeldfunctie aan te tonen dat landbouw in harmonie kan leven met milieu en natuur. Zo heeft ILVO voor een deel van de site een natuurbeheerplan opgemaakt, waarbij we een aantal hectare zullen inrichten om de ambities in het kader van het Rodelandproject waar te maken, een project dat de biodiversiteit in de vallei van de Gondebeek wil opkrikken.

Er kwamen ons in 2022 ook weer heel wat nieuwe mensen vervoegen, zodat we nu met meer dan 730 collega’s zijn om vooruitstrevend onderzoek uit voeren op het vlak van landbouw, visserij en voeding. Meer details over al de onderzoeksprojecten die al deze mensen uitvoeren, vinden jullie verderop in dit activiteitenverslag.

> Activiteitenverslag 2022 (pdf)

Vragen?

Contacteer ons

ILVO algemeen

ILVO algemeen