Nieuws Gezocht: jonge 'changemakers' met breed netwerk en een passie voor landbouw en voeding

15/09/2021
Cocoreado
Gezocht: jonge “changemakers” met breed netwerk en een passie voor landbouw

Europa zoekt 40 jonge ambassadeurs die duurzame verandering in de agrovoedingsketen willen aanzwengelen. Ben jij gepassioneerd door voeding? Heb je een groot netwerk dat je graag wil uitbreiden naar het buitenland? En sta jij voor duurzaamheid? Stel je dan kandidaat voor 21 november 2021 op cocoreado.eu.

De geselecteerde jongeren krijgen de komende 3 jaar opleidingen en netwerkmomenten op citytrips doorheen Europa aangeboden. Op die manier wil COCOREADO hen de kennis, vaardigheden en het zelfvertrouwen bieden om hun rol als ambassadeurs en changemakers ten volle te benutten. De beste ideeën die uit het ambassadeursnetwerk opborrelen, maken tot slot kans om door het project gefinancierd te worden.

COCOREADO is een project gefinancierd door de Europese commissie en gecoördineerd door de KU Leuven. Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) is Vlaams onderzoekspartner. Verschillende Europese jongeren- en landbouworganisaties zoals CEJA, MIJARC en Rural Youth Europe zijn betrokken.

Waarom?

Als leveranciers van essentiële ecosysteemdiensten zoals voedselproductie en landschapsbeheer zijn landbouwers van primordiaal belang voor de moderne, urbane samenleving. Ze staan nochtans onder hoge druk, niet alleen omwille van de Europese Green Deal- en klimaatambities maar ook omwille van hun zwakke onderhandelingspositie in de (wereld)markt en een groeiend wantrouwen vanuit de maatschappij. Het project COCOREADO wil hen helpen hun positie te versterken, door gebruik te maken van drie gekende succesfactoren: vertrouwen op ambassadeurs, promoten van goede (lokale) praktijken en werken met jongeren.

Hoe?

Daarom wordt op 14 september in heel Europa een oproep verspreid: jongeren met passie voor landbouw of voeding, een uitgebreid lokaal en/of online netwerk en de ambitie om een wezenlijk verschil te maken in de wereld, maken kans om gedurende 3 jaar ambassadeurs van COCOREADO te worden. In ruil voor hun inzet krijgen zij interessante meerdaagse opleidingen aangeboden, telkens in een andere Europese stad, en de opportuniteit om deel uit te maken van een innovatief netwerk van changemakers. De beste ideeën die tijdens brainstormsessies of in co-creatie met lokale actoren naar boven komen, maken kans om door het project financieel ondersteund te worden.

Wat?

COCOREADO wordt gefinancierd door de Europese Commissie. Bij het project zijn zowel academische partners als lokale partners uit de landbouw- en jongerensector in heel Europa betrokken. Lokale betrokkenheid moet regionale verschillen op vlak van goede praktijken, obstakels en opportuniteiten opvangen.

Meer informatie?

Info voor potentiële ambassadeurs

Contact?

Erik Mathijs
KU Leuven
Project coordinator
erik.mathijs@kuleuven.be

Tessa Avermaete & Margo Heremans
KU Leuven
Project managers
info.cocoreado@kuleuven.be

Het COCOREADO project in een notendop

COCOREADO: COnnecting COnsumers and producers to Rebalance farmers position through AmbassaDOrs trainings

Het COCOREADO project is ontworpen met het doel de plaats van de landbouwer te waarderen en (her)positioneren: als een individuele speler, als een sleutelfiguur in innovatieve voedselketens en als leverancier bij openbare aanbestedingen.

Het project maakt gebruik van een multi-actor benadering en inzicht in de landbouwkennis- en innovatiesystemen. Om een maximale impact te realiseren wordt een 3-voudige benadering toegepast, gebaseerd op ambassadeurschap, goede praktijkvoorbeelden en een focus op jongeren.

Het COCOREADO project wil op het platteland een klimaat creëren waar jongeren worden gestimuleerd om samen innovatieve oplossingen te ontwikkelen die de positie van de landbouwer versterken, een antwoord bieden op de vraag van de consument en die tegelijkertijd de voorwaarden voor duurzame openbare aanbestedingen van lokale en seizoensgebonden voeding verbeteren.

Het consortium verbindt cruciale jeugdige actoren waaronder jonge landbouwers, studenten en jeugdbewegingen en garandeert een omgeving waarin ondersteuning wordt aangeboden en het nemen van actie aangemoedigd. Een belangrijk instrument bij het tot stand brengen van een dergelijke omgeving is het COCOREADO opleidingsprogramma voor ambassadeurs.

Ook academische- en nauw-aan-de-landbouw gelieerde partners, afkomstig van over heel Europa, zijn bij het project betrokken waardoor rekening wordt gehouden met regionale verschillen, met mogelijke obstakels bij het reproduceren van goede praktijkvoorbeelden en met regionale opportuniteiten bij het uitwerken naar oplossingen.

De actieve betrokkenheid van de jongeren in het samen ontwikkelen van oplossingen vormt de kern van het consortium. CEJA, MIJARC en Rural Youth Europe zijn volwaardige partners in het consortium.

Het project start met het verzamelen van innovatieve initiatieven die zowel de positie van de landbouwer als de link met de consument verbeteren. Goede praktijkvoorbeelden worden op basis van hun reproduceerbaarheid beoordeeld en omgezet in educatief materiaal. Hot consortium zal ook werken aan gebruiksvriendelijke beslissingsondersteunende tools. De communicatie en de verspreiding van de goede voorbeelden en instrumenten zullen focussen op landbouwers, landelijke gemeenschappen, beleidsmakers en actoren in de voedselketen zoals chefs en lokale voedingsverwerkers.

Het COCOREADO consortium bestaat uit 13 partners: Katholieke Universiteit Leuven (België), Lappeenranta-Lahti University of Technology (Finland), Consulai Consulatoria Agroindustrial lda (Portugal), Institute for the Study of Societies and Knowledge (Bulgarije), University of Copenhagen (Denemarken), Baltic Study Center (Letland), Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (België), Jozef Stefan Institute (Slovenië), Conseil Européen des Jeunes Agriculteurs aisbl ( België), Mouvement International de la Jeunesse Agricole et Rurale Catholique (België), Institute for Agri-food Technology and Infrastructures of Navarra (Spanje), Iniciativas innovadoras (Spanje), Rural Youth Europe (Germany).

Het COCOREADO project heeft een duurtijd van 42 maanden. Het totale budget bedraagt 3 miljoen Euro. Het budget voor KU Leuven in dit project is 524.500 Euro.

Het project management team bestaat uit de project coördinator (Erik Mathijs, KU Leuven), de project managers (Tessa Avermaete & Margo Heremans, KU Leuven) en de multi-actor manager (Fleur Marchand, EV ILVO).