Video Z-AGRIFOOD - Energie

20/09/2023

Landbouwers hebben de laatste jaren al heel wat gedaan om hun energiegebruik te verminderen. Met hun warmte krachtkoppelingen en de zonnepanelen op hun loodsen en veestallen is de landbouwsector zelfs een netto-producent van elektriciteit! Maar, een groot deel van het gebruik van fossiele brandstoffen blijft. En een volledige klimaatneutraliteit van varkens-, pluimvee en melkveestallen, met alléén nog maar het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, daar zijn we dus nog lang niet.
Om dit doel te bereiken lopen er momenteel interessante Europese onderzoeken en demonstraties. Ook bij ILVO!

Bekijk video op Vimeo

Ook interessant

Projectnieuws 18/01/2021

Hernieuwbare energietechnieken in de veeteelt

Zonnepanelen op een dak
Tractoren op biogas? Elektriciteit en warmte van zonnepanelen? Warmte via een warmtepomp? Het pas gestarte Horizon 2020 project RES4LIVE streeft naar een vervanging van fossiele brandstoffen op veetee...