Video Z-AGRIFOOD - Digital Twin

29/09/2023

De intensieve Vlaamse landbouw en veehouderij levert heel wat inspanningen om haar efficiëntie nog te verhogen. Om de impact op het milieu en het klimaat te beperken en het dierenwelzijn te bevorderen, worden steeds vaker sensoren en data ingezet. Dat noemen we precisie veeteelt.

Precisieveeteelt is een verzamelnaam voor allerlei technologieën die de veehouder ondersteunen om voor zijn dieren een optimaal welzijn, gezondheid en productie te verkrijgen, maar ook om de nodige inputs zoals bijvoorbeeld antibiotica, zoveel mogelijk te verminderen.

Bekijk video op Vimeo