Projectnieuws Biologische vleesveehouderij? Doe mee aan de BIO4BEEF enquête!

29/03/2021

Via een bevraging willen ILVO en UGent een beeld krijgen van de uitdagingen en vragen van veehouders die overwegen om te schakelen, in omschakeling zitten, of reeds biologisch produceren. ILVO en UGent zullen met deze noden en vragen aan de slag gaan en om te komen tot een praktijkbrochure voor de biologische vleesveesector.

BIO4BEEF

runderen op een biologisch bedrijf

In Vlaanderen is er slechts beperkte interesse in de schakeling van gangbare vleesveehouderij naar biologische vleesveehouderij. Mogelijk zijn de drempels voor omschakeling te hoog of zitten veehouders met vragen waar ze niet direct een antwoord op vinden. Via deze bevraging willen ILVO en UGent een beeld krijgen van de uitdagingen en vragen van veehouders die overwegen om te schakelen, in omschakeling zitten, of reeds biologisch produceren. ILVO en UGent zullen met deze noden en vragen aan de slag gaan en om te komen tot een praktijkbrochure voor de biologische vleesveesector die voldoet aan de verwachtingen van de sector.

De brochure komt er op vraag van het Departement Landbouw en Visserij en zal een antwoord bieden op vragen uit de praktijk over wetgeving voor biologische landbouw, runderrassen en hun behoeften, biologische teelten en voeders, karkas- en vleeskwaliteit, afzetmarkt en rendabiliteit. De brochure zal een praktisch synthesedocument zijn voor biologische vleesveehouders, en zal mogelijks ook bijdragen tot het verlagen van de drempel voor potentiële omschakelaars.

Voor het samenstellen van de brochure zullen ILVO en UGent zich baseren op binnen- en buitenlandse informatie alsook op de ervaringen van veehouders, zoals zal blijken uit de enquête. ILVO zal voor de begeleiding van het project (dat een half jaar duurt) een stuurgroep samenstellen die bestaat uit biologische vleesveehouders en organisaties die werken voor de biologische sector.

Deze korte bevraging zal slechts een 5-tal minuutjes van uw tijd in beslag nemen en de antwoorden zullen enkel dienen voor intern gebruik.

Vragen?

Contacteer ons

Karen Goossens

Expert vleesvee

Ook interessant