Disclaimer

Gebruik van de website

Alle teksten en illustraties op deze website evenals de lay-out en de functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. U kan de teksten en illustraties afdrukken voor privégebruik; verspreiding ervan kan enkel na toestemming van ILVO. Ondanks alle inspanningen kan ILVO niet garanderen dat de informatie op deze website actueel, juist en volledig is. ILVO kan waar dit nodig is, eenzijdig informatie aanpassen en updaten. ILVO is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de informatie op deze website. ILVO is het niet noodzakelijk eens met de meningen die verkondigd worden op websites waarnaar vanuit de ILVO-website gelinkt wordt. ILVO is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Als de informatie die u vindt op deze website tekortkomingen vertoont, zal ILVO al het mogelijke doen om dat zo snel mogelijk recht te zetten. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Gebruik daarvoor ons contactformulier. Wij streven ernaar om uw melding zo snel mogelijk te behandelen.

Bescherming van persoonsgegevens

ILVO hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is via de website beschikbaar zonder dat u persoonsgegevens moet verstrekken. In bepaalde gevallen wordt u toch persoonlijke informatie gevraagd. Uw gegevens worden dan behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Uw gegevens zullen enkel gebruikt worden om u op de hoogte te houden van activiteiten die ILVO organiseert en worden in geen geval aan derde partijen doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

ILVO verzamelt informatie omtrent het gebruik door bezoekers van de website. Deze informatie omvat het aantal bezoeken, gebruiksduur, producten- en dienstenbeschrijvingen die worden gedownload en de pagina's die worden geraadpleegd. ILVO gebruikt deze informatie ook voor de analyse van trends en het opstellen van statistieken.