Workshop Workshop: Welke data oogst jij? | Interpom '22

DjustConnect Workshop Interpom 22: welke data oogst jij?

Dat het aantal schermpjes en sensoren in de landbouw toeneemt is inmiddels realiteit. Als landbouwer lever je naast jouw oogst namelijk ook een berg data. En je hebt zeker al verzoeken gekregen om jouw data te delen met anderen. Maar wat is het voordeel hiervan voor jou? Daar willen we het samen met jou over hebben.

ILVO en PCA hebben samen al verschillende partijen in de sector bevraagd naar hun mening over data delen. Maar de mening van een grote groep aardappeltelers capteren, is cruciaal om mee vorm te geven aan de toekomst van digitalisering en datadelen.

We nodigen jullie graag uit om jullie opmerkingen, bedenkingen en wensen te formuleren zodat we ze meenemen in ons verdere traject. Tijdens een interactief gesprek met een open sfeer, ruimte voor discussie en respect voor elke betrokkene polsen we graag naar jullie mening en standpunten.