Event Workshop ‘Kwekersrecht en patenten in de plantenwereld’

© https://patentrebel.com/how-long-does-a-plant-patent-last-answered/

Met deze workshop richten we ons op iedereen actief in het onderzoek, de veredeling en vermeerdering van planten. Wat is het belang van kwekersrecht voor de bescherming van uw plantenmateriaal? En wist u dat er ook al heel wat patenten zijn die een impact kunnen hebben op uw onderzoeks- of veredelingswerk? Tot hoe ver reikt de Breeders’ Exemption en de Research Exemption nu precies? U leert het allemaal tijdens deze workshop. Schrijf dus snel in!

Sietinet Community

Programma

17.30 Judith de Roos, Senior Plant Breeders' Rights Attorney (AOMB intellectual property) – Kwekersrecht; van aanvraag tot beschermd ras

Tijdens deze lezing wordt besproken welke mogelijkheden er zijn voor het indienen van een kwekersrechtaanvraag, nationaal of regionaal. Er zal inzicht gegeven worden in de procedurele en technische vereisten, met bijzondere aandacht voor de aspecten nieuwheid, rasbenaming en technische beschrijving. Tenslotte wordt toegelicht welke rechten er verkregen worden bij de verlening van het kwekersrecht.

18.30 Pauze met broodjes

19.00 Wim Grunewald, European Patent Attorney (Brantsandpatents) – Stimuleren van groei in innoverende bedrijven door middel van patenten

Onderzoek, veredelen, optimaliseren van teeltprocessen, … kosten tijd en handen vol geld. Op het eind van de rit hoop je de investeringen terug te winnen bijvoorbeeld door verhoogde inkomsten of verminderde teeltkosten. Maar wat als een concurrent via een patent of octrooi jou verbiedt om met jouw nieuw product naar de markt te gaan of jouw nieuwe inzichten te implementeren in je eigen bedrijf?

In de lezing bespreken we wat een octrooi is, hoe je een octrooiaanvraag onderscheidt van een toegekend octrooi, welke rechten en plichten een octrooihouder heeft en hoe je achterhaalt welke producten of werkwijzen beschermd worden door concurrenten.

We bespreken ook hoe je zelf octrooibescherming kan verkrijgen en hoe octrooiaanvragen kunnen helpen om de vennootschapsbelasting voor winsten uit eigen innovaties te verlagen.

20.00 Napraten met een drankje

Inschrijven is verplicht en kan tot en met 1 oktober 2023.