Contactdag Webinar: Vergelijking van de milieu-impact van verschillende landbouwproductiesystemen op basis van een voedingskorf

Studiedag LCA Voedingskorf

Op donderdag 13 oktober 2022 kan u vanaf 14.00u. deelnemen aan een webinar waarop de resultaten van de studie ‘Vergelijking van de milieu-impact van verschillende landbouwproductiesystemen op basis van een voedingskorf’ worden voorgesteld.

Over het webinar

Om de milieu-impact van voedingsproducten te berekenen geldt een levenscyclusanalyse (LCA) als standaard. Deze methode berekent op systematische wijze de impact van elke stap in de productie en levensfase van voedingsmiddelen. Toch kent deze methode zijn beperkingen. Zo worden positieve effecten op het milieu en de omgeving, zogenaamde ecosysteemdiensten, niet of onvoldoende meegenomen. Op deze manier worden sommige landbouwproductiesystemen ondergewaardeerd. Deze studie probeert een antwoord te bieden op de vraag hoe deze positieve effecten beter kunnen worden meegenomen in LCA’s.

De studie is opgebouwd uit twee delen. In het eerste luik ligt de focus op sterktes en uitdagingen van levenscyclusanalyse (LCA) als methode om de milieuduurzaamheid van voeding en bij uitbreiding van een eetpatroon te bepalen. Het tweede luik heeft als doel de methode toe te passen om de milieuduurzaamheid van een voedingskorf te bepalen. Deze is samengesteld uit een vast assortiment voedingsproducten die telkens afkomstig zijn van een ander landbouwproductiesysteem. Hierbij wordt gekozen voor een benadering waarin LCA-resultaten gecombineerd worden met de mate waarin landbouwecosystemen specifieke ecosysteemdiensten kunnen leveren.
Deze studie werd uitgevoerd door het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek en de Universiteit Gent in opdracht van het Departement Omgeving.

Programma

14:00-14:05 Intro
Natasja Elsen, Departement Omgeving

14:05-14:25 Levenscyclusanalyse en uitdagingen voor voeding/productiewijzen
Veerle Van linden, ILVO

14:25-15:05 Biedt het inrekenen van geleverde ESD deel van de oplossing?
Lieselot Boone , UGent

15:05-15:10 Samenvatting en beleidsaanbeveling – ‘wat nu?’
Veerle Van linden, ILVO

15:10-15:30 Vragenronde