Event Webinar - Methaanreducerende maatregelen melkvee

Melkkoe in melkveestal

Melkveehouders die willen inzetten op het reduceren van de methaanemissies als gevolg van de pensvertering (enterische emissies) van rundvee, kunnen meerdere maatregelen op het melkveebedrijf nemen. De melkveehouder kan kiezen voor bedrijfsmanagementsmaatregelen en/of voedermanagementsmaatregelen. Kiest u om de enterische emissies te reduceren via het voedermanagement, dan kan u zich inschrijven voor de ‘pre-ecoregeling voedermanagement bij melkvee’. Deze subsidiemaatregel focust zich op aanpassingen in het voederrantsoen en het gebruik van methaanreducerend veevoeder.

Tijdens de webinar kan u meer informatie bekomen over de maatregelen die u als melkveehouder kan nemen en de ‘pre-ecoregeling voedermanagement bij melkvee’.

Organisator webinar: Departement Landbouw en Visserij

Programma

  • Verwelkoming
  • Stikstof versus methaan – Katrien Boussery (Departement Landbouw en Visserij)
  • Vlaams klimaatbeleidsplan en convenant enterische emissies – Koen Holmstock (Departement Landbouw en Visserij)
  • Bedrijfsmanagementsmaatregelen – Leen Vandaele/Jonas Vandicke (ILVO)
  • Voedermanagementsmaatregelen – Liesbeth Verheyen (BFA)
  • Pre-ecoregeling voedermanagement bij melkvee – Laurence Hubrecht (Departement Landbouw en Visserij)
  • Vraagstelling

Na inschrijving ontvangt u een dag op voorhand de link naar het webinar.

De webinar start om 20u00. Aanmelden graag vanaf 19u45, zodat alles vlot kan verlopen. Op het einde van elke voordracht is er mogelijkheid tot vraagstelling.

Meer info

Meer info: 19 april: Webinar - Methaanreducerende maatregelen melkvee | RUNDVEELOKET