Demo Webinar Grasland

grasklaver

Gras en grasklaver in de praktijk. Nu het graslandseizoen voor de deur staat, geven we jullie graag nog enkele bevindingen uit proeven en praktische tips mee. Aan de hand van 4 korte presentaties belichten we belangrijke aspecten zoals de variëteitenkeuze in een veranderend klimaat, de meerwaarde van grasklaver en de bemesting van grasland. Na het volgen van deze webinar zijn jullie helemaal klaar voor het komende grasseizoen.

Programma

  • Graslandgebruik in een wijzigend klimaat - Maarten Cromheeke (ILVO)
  • Grasklaver, de weg naar een hogere stikstof efficiëntie voor grasland - Tine Van den Bossche (ILVO)
  • Ervaringen met demoproefveld grasklavermengsels en bemesting - Ellen Versavel (Inagro)
  • Optimaal benutten van dierlijke mest op grasland - Eddy Decaesteker (Inagro)

Praktisch

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. De webinar start om 13 u en zal ongeveer een uur duren. Aanmelden kan vanaf 12u50. Enkele uren voor de webinar wordt de link om deel te nemen via mail aan je bezorgd.