Event Webinar 'Gentse Gronden' met ILVO-onderzoeker Hans Vandermaelen

historische foto van Gent

Op dinsdagmiddag 25 april was ILVO-onderzoeker Hans Vandermaelen één van de sprekers tijdens het webinar 'Gentse Gronden: verleden, heden en toekomst van het Gentse landbouwpatrimonium'. Je kan de opname van de webinar herbekijken.

Hans Vandermaelen (°1992) is verbonden aan het ILVO als ruimtelijk onderzoeker. Hij verdedigde begin februari 2023 zijn doctoraat 'Urbanising the Agroecological Reproduction of Soil Fertility - De verstedelijking van de agro-ecologische reproductie van bodemvruchtbaarheid'

Daarin toont hij de feitelijke, sluipende gebruiksverschuivingen van de (verkochte) overheidsgronden aan. Zijn analyse toont hoe afwezigheid van bewust ruimtelijk landbouwbeleid een duurzame landbouwtransitie hindert.

Hij produceerde o.a. een vernieuwende cartografie van publiek grondbezit in Oost-Vlaanderen. Zijn onderzoek bevindt zich op het raakvlak tussen stedenbouw en ruimtelijke planning, agro-ecologie en landschapsecologie, bodemzorg, en grondeigendom en -gebruik. Hij werkt deeltijds voor het STAM als curator voor de tentoonstelling ‘Op Gentse
Gronden’.

Esther Beeckaert (°1994) werkt voor het STAM als curator voor de tentoonstelling ‘Op Gentse Gronden’ in 2024. Ze specialiseerde in het historisch bezit, beheer en gebruik van gemene gronden; in ongelijksheidskwesties en in socio-politieke conflicten. Vanuit die expertise, bestudeerde ze ook de geschiedenis van het Gentse publieke landbouwpatrimonium. Ze publiceerde onder andere in Agricultural History Review en in Continuity and Change.

Dit webinar is een organisatie van het Interfacultair Centrum voor Agrarische Geschiedenis (ICAG, KULeuven ) en het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG).