Studiedag Webinar circulaire meststoffen en bodemverbeteraars, van innovatie naar praktijk

Circulaire meststoffen

Land- & Tuinbouw in onze regio evolueert razendsnel. Zo wordt er in het kader van een circulaire economie, aandacht geschonken aan de toepassing van herwonnen minerale nutriënten zoals stikstof en fosfor alsook het belang hierbij van de organische koolstof. Het hoofddoel van het Webinar "Circulaire meststoffen en bodemverbeteraars, van innovatie naar praktijk" is de eerste resultaten van het NUTRIMAN-onderzoeksproject onder de aandacht te brengen en landbouwers te informeren over de nieuwe Europese meststoffenverordening. Op deze webinar delen Vlaamse en Nederlandse experts hun praktijkervaring en willen we ook graag uw eigen ervaring terzake horen.

Dit gratis evenement is vooral gericht op: landbouwers, beroepsorganisaties, producentenverenigingen, coöperaties, universiteiten en onderzoeksinstituten en andere stakeholders die een link hebben met de agrovoedingssector.

Programma

12:45 – 13:00 Deelnemerslogin
13:00 – 13:15 Inleiding NUTRIMAN Farmer platform (ILVO)
13:15 – 13:30 Wijzigingen in Europese wetgeving ten aanzien van herwonnen nutriënten (ZLTO)
13:30 – 14:30 Herwonnen stikstof als minerale meststof (UGENT, INAGRO)
14:30 - 14:45 Pauze
14:45 – 15:45 Het belang van koolstof en bodemverbeteraars (ILVO, PCS, Vlaco)
15:45 - 16:00 Discussie en nabespreking

Kijk voor meer informatie over het Nutriman project op www.nutriman.net.

Eenmaal geregistreerd, ontvang je per e-mail de instructies voor de verbinding met Microsoft Teams.

Europa

Dit project heeft financiële middelen ontvangen uit hoofde van Horizon 2020 — het programma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 818470.