Event Vier jaar onderzoek: Fusarium in bladgewassen

Bladgewas

Na bijna 4 jaar onderzoek loopt het Fusarium project, een VLAIO LA-traject, bijna op zijn einde. De focus in dit project was het zoeken naar een volledig geïntegreerd pakket van maatregelen en technieken om de verwelkingsziekte Fusarium oxysporum f.sp. lactucae (Fol) in sla sterk te reduceren en onder controle te houden. Met de projectpartners (PSKW, UGent, ILVO, PCG en Inagro) willen we dit project mooi afsluiten en nodigen we jullie graag uit voor een afsluitend event waar de meest interessante resultaten vanuit het project FoSSy worden toegelicht. Daarnaast zullen er ook enkele gastsprekers aanwezig zijn die hun onderzoek rond Fusarium zullen toelichten. Dit event komt ook in aanmerking als bijscholing voor de fytolicentie.

Programma

14u00 Welkom en registratie met E-ID

14u30 Deel 1

  • Inleiding FoSSy project
  • Historiek rond Fusarium – Ilse Leenknegt (Voorlichter PSKW)
  • Bodemweerbaarheid – Monica Höfte (UGent)
  • Rassenkeuze en toleranties, resistenties – Martijn Olij (Rijk Zwaan)
  • Rassenkeuze en toleranties, resistenties – John Schuurman (Enza Zaden)
  • Verschillende bodembehandelingen op een rijtje (project ALTCHEM) – An Decombel (Inagro)
  • Fusarium oxysporum in bananen - Harold Meijer (WUR)

16u00 Pauze

16u15 Deel 2

  • Overzicht resultaten uit het FoSSy project (met ILVO bijdrage)
  • De ervaringen vanuit de praktijk - Ilse Leenknegt (Voorlichter PSKW)
  • Vragenronde voor de verschillende sprekers

17u45 Netwerkmoment

18u30 Einde

Inschrijving

Deelname is gratis, maar graag inschrijven via https://www.proefstation.be/ev... voor 22 maart 2024.

Programma