Studiedag Studiemiddag Rundvee-onderzoek @ ILVO

Rundvee onderzoek

Tijdens deze studiemiddag stellen ILVO-onderzoekers de (tussentijdse) resultaten voor van het recent en lopend rundvee-onderzoek. In twee parallelle keuze-sessies wordt dieper ingegaan op diverse thema's: jongvee-opfok, biestkwaliteit, stikstofefficiëntie, methaanemissies, graskwaliteit en veredeling, ...

We delen de presentaties van deze studiemiddag.

Programma

Keuzesessie 1

 • Optie 1: Grasland - Plenair
  • Melkvee en rietzwenkgras, een blik op de eerste resultaten van het KLIMGRAS project (Maarten Cromheeke)
  • Optimaliseren van de eiwitkwaliteit en stikstofefficiëntie van grasland (Project EKOPTI) (Tine Van den Bossche)
  • Beweiden als methaanreductiemaatregel: effect op methaanemissies en melkproductie (Project Grastech) (Tim Van De Gucht)
 • Optie 2: Workshop jongvee (Maryline Lamérand)
  • Jongveetool
  • ILVO Rantsoentool Jongvee

15u00

Keuzesessie 2
 • Optie 1: Jongvee - Plenair
  • Pasteurisatie van biest: go of no-go? (Ilke Van Hese)
  • Optimaliseer de groei van uw jongvee dankzij herziene behoeftenormen voor Holstein vaarzen! (Project JongLeven) (Maryline Lamérand)
  • Beïnvloedt de groeisnelheid van een vaars haar (1ste) melkmarathon? (Project JongLeven) (Maryline Lamérand)
 • Optie 2: Proefveldbezoek (Mathias Cougnon)
  • Veredeling van voedergrassen
  • Onderzoek en de teelt van rietzwenkgras en grasklaver