Event Studieavond 2: pre-ecoregelingen 2022 voor de sector van de voedergewassen

Grasland

Organisatie van het Departement Landbouw en Visserij in samenwerking met LCV (Landbouwcentrum voor Voedergewassen), Inagro, HoGent, ILVO en Louis bolk Instituut.

In de overgangsperiode naar het nieuwe GLB worden een aantal overgangsmaatregelen genomen. Voor 2022 zullen landbouwers kunnen intekenen op volgende éénjarige pre-ecoregelingen:

 • Inzaai van productief kruidenrijk grasland
 • Ecologisch beheer grasland
 • Inzaai milieu-, klimaat- en biodiversiteitsvriendelijke teelten
 • Precisielandbouw
 • Verhogen van organisch koolstofgehalte bouwland

Daar verschillende van deze pre-ecomaatregelen zeer relevant zijn voor de sector van de voedergewassen, informeren wij u er graag over op een aantal studiedagen.

Programma

Uitleg over de pre-ecoregelingen 2022

 • Marleen Delanoy, Departement Landbouw en Visserij
 • Ecologisch beheerd grasland: hoe ga je ermee aan de slag?
  Luk Sobry, Inagro
 • Ervaringen met productief kruidenrijk grasland in Nederland en in Vlaanderen.
  Pedro Janssen, Louis Bolk Instituut en Luk Sobry, Inagro
 • Potentieel van eiwithoudende gewassen als voedergewas.
  Joos Latré, HoGent
 • Wat zijn de voordelen van precisielandbouw?
  Simon Cool, ILVO

Na inschrijving ontvangt u ten laatste één dag voor de datum waarop de webinar zal plaatsvinden, een bevestigingsmail met link waarmee u zich kan aanmelden.
De webinar start stipt om 20u00, iedereen dient zich vanaf 19u45 reeds aan te melden zodat alles vlot kan verlopen.

Meer info: STUDIEAVONDEN: PRE-ECOREGELINGEN 2022 voor de sector van de VOEDERGEWASSEN (webinar) | Departement Landbouw & Visserij (vlaanderen.be)