Event Slotevent WeideWijs

Slotdag Weidewijs

Afgelopen 2 jaar liep het project "WeideWijs: Toekomstgericht beweiden in Vlaanderen", een samenwerking tussen Hooibeekhoeve, Cow Coach, Obs'Herbe en ILVO en 8 deelnemende melkveehouders. Weidewijs wil het draagvlak voor beweiding in Vlaanderen vergroten. Verschillende robotleveranciers en zaaizaadbedrijven steunden het project.

Heel wat kennis werd verzameld en die willen we graag met jullie delen.

Hoe pak je beweiden aan als robotmelker? Hoe beheer je je grasland het best? Zijn productieve kruidenrijke graslanden aan voordeel bij zomerdroogte? Zit er een verdienmodel achter beweiden?

Download presentaties