Event Samen digitaliseren: hoe neem je de mensen mee?

Food Pilot UHT toestel

In deze workshop zetten we het menselijke aspect van een digitalisatietraject centraal en willen we voedingsbedrijven hierrond inspireren. Hou de namiddag van 9 november dus zeker gereserveerd in jouw agenda.

Welke digitale tools kunnen helpen om medewerkers optimaal te laten functioneren in een steeds complexer wordende productieomgeving? Smart glasses, digitale handleidingen, of opleidingen via VR zijn al lang geen science fiction meer.

En welke impact heeft digitalisering op jobs en interne samenwerkingen? Zo veroorzaakt digitalisering binnen de arbeidsorganisatie wijzigingen in bestaande verhoudingen tussen operatoren en hun huidige leidinggevenden. Ook de functie en rol van stafmedewerkers en ondersteunende afdelingen (maintenance, kwaliteit, ploegleiders) wijzigt aanzienlijk, zeker als de autonomie van de operator naar de machines verschuift.

Twee voedingsbedrijven getuigen over de digitale transformatie binnen hun bedrijf en de veranderingen voor hun operatoren. Welke digitale tools werden geïntroduceerd, welke implicaties had dit op de jobinhoud, de samenwerking tussen teams, en de output van de lijn?

Je maakt via demomateriaal ook kennis met een breed scala aan digitale tools.

Verder worden de basisbeginselen van arbeidsorganisatie ook uitgelegd aan de hand van de case van de Food Pilot. Als proeffabriek is de Food Pilot een uiterste voorbeeld van flexibiliteit, waar een team van 5 operatoren elke dag andere processen en recepten uitvoert, op meer dan 50 productiemachines, alsook een aansturing doet van stoominstallatie, waterzuivering en andere utiliteiten. Recent werd overgestapt van dataoverdracht via papier naar een digitaal dataplatform met automatische visualisatie van grafieken, te consulteren en aan te sturen via tablets. Hierbij wordt dieper ingegaan op veranderingen in de workflow, info-overdracht en communicatie tussen collega’s, alsook op de acceptatie en het welbevinden van de operatoren.

Programma

12:00 - Ontvangst met receptie

13:00 - Welkomswoord en introductie belang menselijk aspect digitalisering
Lars Roba, Innovatie Manager, Flanders' FOOD

13:15 - Bedrijfsgetuigenis - Digitaliseringsvraagstuk

13:45 - Digitaliseringsverhaal Food Pilot
Katleen Coudijzer (Dairy product expert bij Food Pilot)

14:00 - Eerst organiseren, dan digitaliseren
Lieven Eeckelaert
(Adviseur en Project Manager bij Workitects)

14:45 - Pauze

15:00 - Rondleiding Food Pilot of kennismaking Operator 4.0 toolbox
Bij inschrijving keuze uit één van beide opties

15:30 - Bedrijfsgetuigenis - Menselijk aspect

16:00 - What's next in de voedingssector
Lars Roba (Innovatie Manager bij Flanders' FOOD), Annemie Salu (Adviseur bij Alimento) en Anke Grooten (Social Affairs Director bij Fevia)

16:30 - Netwerkmoment