Event Publieke lancering van The ProteInn Club

Publieke lancering The ProteInn Club

Om de ontwikkeling en groei van innovatieve waardeketens te faciliteren, werd The ProteInn Club opgericht. Door actoren te verbinden, te inspireren en te ondersteunen willen we een uniek ecosysteem opbouwen rond ‘fermentatie gebaseerde eiwitten’ voor een duurzamer voedselsysteem en circulaire bio-economie.

Programma

15u30: Van een te ontginnen potentieel tot de eerste industriële realisaties

  • Missie en activiteiten van The ProteInn Club - Stef Denayer, BBEPP
  • Setting the scene - Willy Verstraete, UGent
  • Situering binnen het Vlaamse en Europese beleid - Jan Hostens, Dept. L&V
  • Onderzoeksprogramma's en industriële implementaties - to be confirmed
  • Bedrijfsgetuigenissen - leden van de Industrial Sounding Board van The ProteInn Club

17u30: Debat
Persmoment en het plechtige lanceringsmoment

18u Feestelijke receptie

Waarom? Duurzame eiwitten

In de transitie naar duurzamere eiwitten, gaan we op zoek naar eiwitbronnen met minimale impact op de planeet. Eiwitten geproduceerd via microbiële fermentatie leveren in die zin een belangrijke bijdrage. Micro-organismen kunnen immers op zeer efficiënte wijze koolstof- en stikstofrijke reststromen omzetten tot eiwitten voor de food, feed en fine chemicals. Een fermentatieproces vormt daarbij de sleutel, maar een ganse keten aan bedrijven is nodig om tot afgewerkte producten te komen. Om de ontwikkeling en groei van innovatieve waardeketens te faciliteren, werd The ProteInn Club opgericht. Door actoren te verbinden, te inspireren en te ondersteunen willen we een uniek ecosysteem opbouwen rond ‘fermentatie gebaseerde eiwitten’ voor een duurzamer voedselsysteem en circulaire bio-economie.

Uniek netwerk aan actoren

The ProteInn Club is opgericht in een samenwerking tussen Bio Base Europe Pilot Plant, UGent/CAPTURE en ILVO, die dankzij hun complementariteit in expertise en onderzoekinfrastructuur de volledige innovatieketen overspannen. Dit initiatief wordt vandaag reeds breed gedragen. Van bij aanvang sloten zich meteen de eerste 20 industriële bedrijven aan als lid van de ‘Industrial Sounding Board’ van The ProteInn Club. Samen leggen ze de kiem voor een uniek en innovatief ecosysteem.

De publieke lancering!

Kom het potentieel verkennen van deze unieke samenwerking en wat ze voor u kan betekenen. Kom luisteren hoe dit initiatief kadert binnen de Vlaamse en Europese eiwitstrategie. Welke uitdagingen zijn er op wetenschappelijk en regelgevend vlak? Laat je inspireren door recente industriële realisaties. Kom zelf zien, voelen, proeven, beleven wat de brede toepasbaarheid is, tijdens het plechtige lanceringsmoment. Maak tot slot kennis met een uniek netwerk aan stakeholders.

De 20 industriële bedrijven die lid zijn van de ‘Industrial Sounding Board’ van The ProteInn Club.
De 20 industriële bedrijven die lid zijn van de ‘Industrial Sounding Board’ van The ProteInn Club.

Met de steun van:

Oost-Vlaanderen

Dit event wordt georganiseerd door de stichtende leden van The ProteInn Club: BBEPP, UGent/CAPTURE en ILVO.

Leden van The ProteInn Club
Leden van The ProteInn Club

Meer weten over dit event?
Contacteer Karen.Verstraete@ilvo.vlaanderen.be

Programma

Van een te ontginnen potentieel tot de eerste industriële realisaties
Debat
Feestelijke receptie