Event Matchmakingevent 'Ontwerp en bouw van de klimatisatie en een luchtwasser voor een energieflexibele en klimaatneutrale pluimveestal'

Kuikens op zaagsel met een voederbak

Voor het project ‘Klimaat en energieneutrale pluimveestal’ nodigt ILVO ondernemingen uit om deel te nemen aan een Matchmakingevent i.h.k.v . de aanbesteding van een overheidsopdracht. Hierbij richt ILVO zich op ondernemingen met kennis en ervaring in projecten rond de thema’s van enerzijds klassieke & hernieuwbare klimatisatietechnieken en anderzijds duurzame energiesystemen in industriële en/of agrarische omgevingen.

Doel van het project

ILVO beoogt de bouw van een nieuwe proefstal voor 14 000 vleeskippen op de site in Merelbeke. ILVO wenst deze energieflexibel en klimaatneutraal uit te voeren als “ proof of concept”.
De innovatieve opdracht met als titel “Ontwerp en bouw van de klimatisatie en een luchtwasser voor een energieflexibele klimaatneutrale pluimveestal” ….. omvat het ontwerp van de klimatisatie van een onderzoekspluimveestal met volgende doelstellingen:

Klimaatneutraliteit wordt in context van dit project als volgt gedefinieerd:

  • Géén CO 2 emissies ten gevolge van energieproductie voor de stalklimatisatie
  • Energieconsumptie (i.e. in kWh) voor stalklimatisatie die over de periode van één jaar netto negatief of minimaal gelijk is aan nul.

Naast klimaatneutraliteit wordt ook energieflexibiliteit beoogd, met name:

  • Maximale afstemming van energievraag en aanbod binnen het stal ecosysteem. Dit komt het elektriciteitsnet ten goede dat meer en meer onregelmatig belast wordt, mede door de beschikbaarheid van hernieuwbare energie die niet altijd voorspelbaar is;
  • Maximale beperking van belastingspieken van het elektriciteitsnet (i.e. kortstondige periodes van piekvraag van elektriciteit of omgekeerd, een grote overproductie,…);
  • Minimaal primair energieverbruik.

Doel matchmakingevent

ILVO zal eind 2021 de overheidsopdracht publiceren voor de klimaatneutrale en energieflexibele uitvoering van de klimatisatie voor de stal. Tijdens voorgaande marktconsultaties werd vastgesteld dat de bedrijven uit verschillende sectoren niet altijd in nauw contact staan met elkaar.

Tijdens deze matchmaking wil ILVO de ontmoeting tussen deze bedrijven faciliteren om samenwerkingen een maximale kans te geven. Voor deze opdracht is ervaring vereist in verschillende sectoren als regeltechniek, hernieuwbare energietoepassingen, staltechnieken,… Tijdens het matchmakingevent wordt er ruimte voorzien om kennis te maken en te netwerken met bedrijven met complementaire competenties voor deze opdracht. U heeft tevens de mogelijkheid om uw bedrijf voor te stellen aan de deelnemers via een pitch van maximaal 5 min. U kan dit aanvragen via uw inschrijving.

ILVO vraagt aan deze (eventueel verschillende) bedrijven om in te dienen als consortium om de samenwerking zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Tijdens het matchmakingevent wordt tevens het verloop en de timing van de plaatsingsprocedure toegelicht en algemene info verschaft over de vereisten van de installatie.

Doelpubliek

Voor het project ‘Klimaat en energieneutrale pluimveestal’ nodigt ILVO ondernemingen met kennis en ervaring uit om deel te nemen aan het matchmakingevent op 23 december met als doel deelname aan de overheidsopdracht We richten ons op deelnemers met volgende specifieke competenties:

  • Ervaring in technieken voor klimaatbeheersing (verwarming, ventilatie, koeling,warmterecuperatie
  • Ervaring in hernieuwbare energiesystemen, waaronder energieproductie & opslag (zowel warmte als elektriciteit), maar ook optimalisatie & integratie (vb. Energy Management Systems & microgrid toepassingen
  • Ervaring in sturing & automatisering van klimatisatie --& energietechnieken;
  • (tijdens deze matchmaking richten we ons nog niet naar stalbouwers, deze worden bevraagd bij het volgende bestek voor de constructie van de stal

Dit, met als objectief zowel de klimaat --& energieneutraliteit als de betrouwbaarheid en het gebruiksgemak te maximaliseren, rekening houdende met de specifieke & complexe vereisten met betrekking tot het klimaat in kippenstallen.

Praktisch

ILVO verkiest deze activiteit fysiek te laten doorgaan gezien het onderwerp van dit event elkaar ontmoeten voor samenwerking.
ILVO zorgt ervoor dat de activiteit kan doorgaan rekening houdende met de geldende coronamaatregelen op dat moment.

Verplicht inschrijven via https://survey.ilvo.be/index.p...

Vragen?

Contacteer Gerlinde De Vogeleer
Gerlinde.devogeleer@ilvo.vlaanderen.be
0491/92 51 45

Programma

Ontvangst
Voorstelling project en procedure aanbesteding (ILVO)
Voorstelling bedrijven a.d.h.v. pitchgesprek (ca 5 min/bedrijf)
Next Steps
Netwerking en matchmaking a.d.h.v. gesprekken