Demo | Workshop KLIMREK-webinar: leerrijke tools voor een klimaatrobuust akkerbouwbedrijf

Net geploegde akkerbodem

Hoe kan je als akkerbouwer de klimaatvoetafdruk van je bedrijf verlagen? Tijdens dit webinar leer je hoe precisielandbouw in combinatie met extra aandacht voor de bodem, kansen biedt om de klimaatimpact van je bedrijfsvoering te verlagen.

Dit webinar presenteert de eerste resultaten van het KLIMREK-traject.

Dit is een VLAIO-landbouwtraject waarbij ILVO, Boerenbond en VITO vier jaar lang samenwerkten aan een klimaattraject voor melkveehouders, varkenshouders, en akkerbouwers.

Programma

19.30 uur: welkom en kadering Klimrek

19.40 uur: de eerste resultaten akkerbouw door Anne-Sophie Sacré, Klimrek-onderzoeker bij ILVO

20.10 uur: Twee diepgaande demo's:

  • WatchITgrow (door Dr.ir. Anne Gobin, Vito)
  • VERIUS bodemscanner (door Steven De Meyer, Vantage Agrometius)

22 uur: slot

Inschrijven

Vooraf inschrijven is verplicht en kan tot 17/8/23 via: https://vormingen.boerenbond.b...

Wat is Klimrek?

Met een gerichte klimaatscan en klimaatkoers, gaat een consulent letterlijk de boer op om de landbouwers te ondersteunen bij het overstappen naar een meer klimaatvriendelijke en klimaatrobuuste bedrijfsvoering. De klimaatscan levert mogelijke maatregelen op maat van het bedrijf.

Voor akkerbouw leerden we dat zaken als precisielandbouw met extra aandacht voor de bodem van groot belang zijn om de klimaatvoetafdruk laag te houden. Daarom organiseren we dit webinar waarbij twee handige tools in detail worden besproken en wordt stilgestaan bij de toepassing en meerwaarde ervan.