Event ILVO stelt voor: kunstzinnig experiment in de publieke open ruimte

Rode halve bol

ILVO gaf de opdracht om een kunstwerk in de open ruimte te creëren. Een kunstwerk dat de brug slaat met wetenschap en de zoektocht symboliseert naar het evenwicht tussen ecologische, sociale en economische belangen van landbouw. Op vrijdag 9 juni wordt het werk voorgesteld en feestelijk ingehuldigd.