Event Kick off RAMBO: ammoniakreductie in varkens- en pluimveehouderij

Varkensstal

Op 6 november geven we het startschot van het nieuwe project RAMBO, waarbij gekeken wordt hoe ammoniakemissies in de varkens- en pluimveesector succesvol teruggedrongen kunnen worden. Op het Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel geven de projectleiders meer duiding bij de projectdoelstelling en -ambities. Tijdens een bezoek aan de leghennenstal tonen ze de uitdagingen die zich vandaag stellen bij ammoniakreductie. Daarnaast vallen er ook allerhande workshops te volgen waarin sectorspecifieke maatregelen en technieken geëvalueerd worden.

De landbouwsector kreeg strenge maatregelen opgelegd om zijn ammoniakemissies zo snel en hard mogelijk terug te dringen. Met het project RAMBO zoeken verschillende projectpartners uit de land- en tuinbouwsector - waaronder ook Boerenbond - naar een antwoord op dit vraagstuk. Samen gaan ze op zoek naar allerhande maatregelen en technieken die varkens- en pluimveehouders kunnen gebruiken om de ammoniakuitstoot van hun bedrijf te verminderen.

Programma

09u30 - Onthaal

10u00 - Voorstelling project 'Met RAMBO op zoek naar maatregelen en technieken voor ammoniakreductie in varkens- en pluimveehouderij'

  • Anke De Dobbelaere - projectleider RAMBO
  • Bart Naeyaert- gedeputeerde Landbouw en Visserij van de provincie West-Vlaanderen
  • Kathleen Helsen - gedeputeerde Landbouw van de provincie Antwerpen
  • Arno van Son – bestuurder van ZLTO met de portefeuille ‘Platteland en Omgeving’

11u00 - Bezoek leghennenstal - tonen wat de uitdagingen zijn bij het meten van de ammoniakemissie

12u00 - Lunch

13u00 - Brainstorms in groepen waarbij we in gesprek gaan over cruciale parameters bij de evaluatie van maatregelen en technieken en vervolgens ook verschillende ammoniak reducerende maatregelen en technieken gaan evalueren.

  • Workshop voor de varkenshouderij
  • Workshop voor de pluimveehouderij

15u15 - Slotwoord met koffie en cake

16u00 - Einde

In samenwerking met / met de steun van

RAMBO partners

Programma