Contactdag | Workshop Geïntegreerde gewasbescherming (IPM) in aardbeienteelt

Een persoon in een serre bekijkt aardbeien

Ben je een specialist in aardbeienteelt? ILVO zoekt telers, adviseurs, voorlichters die input willen geven over hun ervaringen in de aardbeienteelt tijdens een focusgroep op 24 augustus 2023.

Deze focusgroep zal de basis leggen voor het vervolg van het onderzoek binnen het onderzoeksproject SUPPORT. Dat Europees project, waaraan ILVO als Vlaamse partner deelneemt, wil IPM (integrated pest management) in de land- en tuinbouw breder ingang doen krijgen. ILVO concentreert zich binnen dit onderzoeksproject op de teelten aardbei en aardappel

De focusgroep voor aardbei zal doorgaan op 24 augustus 2023 van 10 tot 12uur bij ILVO, Burgemeester Van Gansberghelaan 115, 9820 Merelbeke. Achteraf wordt een broodjeslunch voorzien.

Tijdens deze focusgroep zal u bevraagd worden over uw ervaringen met (geïntegreerde) gewasbescherming in de aardbeienteelt.

ILVO deed zelf al een voorstudie, waarbij we een inventaris maakten van alle huidige IPM-maatregelen in de aardbeiteelten. We willen tijdens de focusgroep:

  • dit vooronderzoek met u, als specialist uit de dagdagelijkse praktijk, aftoetsen.
  • de voor- en nadelen van IPM-praktijken in beeld brengen.
  • te weten komen met welke factoren u als teler rekening houdt om al dan niet gebruik te maken van geïntegreerde gewasbescherming.

Uw input is cruciaal, want het legt de basis voor het vervolg van het onderzoek rond aardbeien/aardappelen binnen SUPPORT.

Ben je teler, adviseur of voorlichter, specialist inzake aardbeiteelt? Ben je bereid mee te werken aan de focusgroep op 24 augustus 2023?

Neem dan contact met Clara Sciffer, ILVO Landbouw & Maatschappij: Clara.Sciffer@ilvo.vlaanderen.be, 09/272 23 74 of met Kaat Peeters: kaat.peeters@ilvo.vlaanderen.be, 09/272 23 78.

Doe mee aan de focusgroep aardbeiteelt