Event Interactief demo-event - Nieuwe SIP-biosensor: opportuniteiten voor ‘on site’ microbiologische analyses

AgrEUfood

Geïnteresseerd in innovatieve technologieën om recalls te vermijden voor je bedrijf? De partners van het AgrEUfood project (gefinancierd door Interreg Vlaanderen-Nederland) stellen een nieuwe SIP-biosensor voor, ontwikkeld met als doel voedselproducten tijdens het productieproces op een goedkope en snelle manier te testen op mogelijke bacteriële verontreinigingen. Tijdens dit gratis en interactief demonstratie-event stellen de partners van het Interreg Vlaanderen-Nederland AgrEUfood project je graag een nieuwe SIP-biosensor voor, ontwikkeld met als doel voedselproducten tijdens het productieproces op een goedkope en snelle manier te testen op mogelijke bacteriële verontreinigingen.

Daarnaast wordt tijdens dit event het nieuwe cluster strategisch basisonderzoeksproject ‘SIPORE’ gelanceerd, dat de opportuniteiten van deze SIP-biosensor én het zogenaamde ‘Nanopore DNA sequentiebepalingssysteem’ voor microbiologische analyses in de agrovoedingsindustrie verder zal onderzoeken. Er zal ook toegelicht worden hoe je als bedrijf nog kan aansluiten bij de industriële adviesraad van het SIPORE project, een unieke kans om de projectresultaten van dichtbij op te volgen!

Schrijf je snel in voor dit interactief demonstratie event, de plaatsen zijn beperkt!

Agreufood Sipore

Project ‘AgrEUfood’ (www.agreufood.eu) is gefinancierd met de CCI grant no. 2014TC16RFCB046 binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu

Meer info op https://www.agreufood.eu/

Programma

Aanmelden + koffie
Welkom + inleiding project AgrEUfood
Evoluties in de klassieke voedingsmicrobiologie toegepast in service labs en voedingsindustrie
Moleculaire methoden voor snelle detectie in de voedingsmicrobiologie
Presentatie AgrEUfood biosensor: Verminder recalls door innovatieve sensoring technologie
Kick-off VLAIO project SIPORE: voorstelling project, vragenronde en uitnodiging tot deelname in de adviesraad
Interactieve sessies
Netwerklunch