Studiedag ILVO webinar: ILVO-onderzoek voor productief rundvee met aandacht voor emissies

Melkkoeien

In de serie van vijf Webinars van het Varkensloket, Pluimveeloket en Rundveeloket, vindt op 14 januari 2021 het vijfde Webinar plaats. Dit zal gaan over de alternatieve eiwitbronnen in veehouderij en wat ILVO hier te bieden heeft.

Drie hoofd-onderwerpen komen aan bod waarbij elk onderwerp besproken wordt door een andere expert.

  • Minder eiwit in het rantsoen: Impact op de ammoniakemissie en dierprestaties van vleesvee.
  • De supplementatie van bestendige aminozuren in een laag eiwit rantsoen voor melkvee.
  • Methaan emissie van melkvee bij begrazing.

Achteraf is er uiteraard ook ruimte voor vraagstelling aan onze experts.
Iedereen is welkom om mee te volgen!

Ter info:

U krijgt voordien een link via mail toegestuurd waarmee u kan deelnemen aan het Webinar.