Event ILVO participeert in Studiedag Precisiebemesting

Precisiebemesting

Onder meer over het onderzoeksproject Wikileeks

Beredeneerd bemesten is vandaag een van de grootste aandachtspunten binnen de land- en tuinbouwsector. Zowel de sterk gestegen kunstmestprijzen als de striktere bemestingsnormen illustreren duidelijk het belang van precisiebemesting. Plaatsspecifiek bemesten, waarbij op perceelsniveau de dosis wordt gevarieerd a.d.h.v. de actuele bodem- en gewascondities, kan immers de opbrengst van het gewas optimaliseren en de milieu-impact tot een minimum beperken.

De Vlaio LA-projecten ‘WikiLeeks’ en ‘PrecisieMest’ zetten de voorbije jaren dan ook volop in op dit thema. Met behulp van precisietechnologie werd binnen WikiLeeks variabel bemest met kunstmeststoffen op preipercelen. Bij PrecieMest ligt de focus daarentegen op het beredeneerder toedienen van drijfmest, rekening houdend met de variatie in mestsamenstelling en bodemcondities.

Tijdens deze studiedag worden de resultaten van verschillende jaren praktijkgericht onderzoek toegelicht, gecombineerd met demonstraties van machines die een plaatsspecifiek management mogelijk maken.

Programma

09.30 u
Welkom met koffie/drankje

10.00 u
Persconferentie Fedagrim betreffende de lancering en eerste info over Agribex 2023, gecombineerd met een toelichting over de resultaten van de economische landbouwbarometer 2022.

10.30 u
Presentatie PrecisieMest waarbij we illustreren hoe je zicht kan krijgen op de variabiliteit in productiepotentieel binnen jouw percelen en de variabiliteit in mestsamenstelling om drijfmest beredeneerder in te zetten in aardappelen, maïs en gras.

12.00 u
Netwerkinglunch met aansluitend machinedemo’s.

13.45 u
Gastspreker rond het thema ‘Kunstmestalternatieven in de groenteteelt’.

14.45 u
Presentatie WikiLeeks met toelichting over hoe we variatie in bodemkwaliteit en gewasontwikkeling binnen preipercelen in kaart kunnen brengen, inclusief vertaling van deze informatie in plaatsspecifieke bemestingsadviezen via het online platform WatchItGrow.

16.00 u
Afsluitende drink

In samenwerking met / met de steun van

www.precisiebemesting.be

In samenwerking met deze partners