Event ILVO Melkvee Café

Inschrijven
Melkvee café

Op dinsdag 28 mei organiseert ILVO haar eigen pop-up zomerbar: het Melkvee Café! Dé plaats voor iedereen actief in de melkveehouderij om doelgericht en efficiënt kennis te vergaren over actuele thema's in de melkveehouderij. Naast een hapje en drankje wordt immers ook de geest van de bezoekers gespijsd!

Toegang en hapjes/drankjes: gratis

Aanmelden: aan te bevelen!

Programma

Bezoek de ILVO Proefstal Melkvee en de verschillende infostands. In een flexibel programma met voldoende herhaling geven onze experten, naast een deskundige uitleg, graag antwoord op je vragen of gaan ze met plezier de discussie aan!

Op het menu staat een waaier aan actuele thema's uit de melkveehouderij:

N-emissies en mestadditieven

Hoe kan ik ammoniak-emissies uit mest verminderen? Welke mestadditieven bestaan er, en welke hebben potentieel?
Kunnen mestadditieven andere voordelen hebben op bvb. mestkwaliteit, geur, methaanemissies, etc.?

De haalbaarheid van laag-eiwit rantsoenen als PAS-maatregel

Kan ik via het rantsoen mijn N-emissie verlagen? Wat zijn de voor- en nadelen van een laag eiwit rantsoen?
Kan ik met minder eiwit in het rantsoen dezelfde productieresultaten behalen?

Reduceren van methaan emissies in de praktijk

Verlaagt geëxtrudeerd lijnzaad de methaanemissie ook in grasrijke rantsoenen?
Geeft geëxtrudeerd lijnzaad ook een boost aan de prestaties van mijn melkkoeien?

Grasland van de toekomst

Hoe maak ik mijn grasland klimaatrobuust? Wat zijn de valkuilen bij de aanleg van grasklaver?
Welke gras- en kruidenmengsels passen bij mijn bedrijf?

Water, het vloeibare goud

Hoeveel water moeten mijn koeien drinken en hoe kan ik dit opvolgen? Wat leert de wateropname mij over de gezondheid van mijn koeien?
Hoe voorzie ik ook voor mijn jongvee voldoende en kwaliteitsvol water?

Nieuwe uitdagingen voor de succesvolle opfok van jongvee

Hoe worden de kalveren op het ILVO kalverplein gehuisvest? Hoe hebben de deelnemende bedrijven aan het project JongLeven
de opfok van hun jongvee kunnen verbeteren? Voeder ik mijn jongvee wel correct?

Snel en efficiënt jouw meet- en adviesrapporten opzoeken én opvolgen (Control en DjustConnect)

Heb je nog een geldig meet- en adviesrapport (MAR) voor jouw melkinstallatie, melkrobot of koeltank? Wat kan je aflezen van jouw MAR? Wanneer heb je een hercontrole en nieuw MAR nodig? Wat is de rol van Control en DjustConnect en hoe ondersteunen ze jouw bedrijfsmanagement?

Meer uitleg op https://www.djustconnect.be/nl/ilvo-melkveecafe-met-control-en-djustconnect

Zelf melk verwerken: succesvol starten en ook blijven

Zelf voedingsproducten verwerken: hoe doe je dat best? Waar kan ik advies krijgen?
Wie helpt mij met problemen bij voedingsverwerking? Van welke premies kan ik gebruik maken?

Correcte opvang van erf- en silosappen

Is de opvang van silosappen op mijn bedrijf conform de huidige wetgeving? Hoe kan ik vermijden dat erfsappen in het oppervlaktewater terechtkomen?

  • 19:00 — 22:30
  • ILVO Dier, Scheldeweg 68, 9090 Melle

Programma