Contactdag | Event Gentse Gronden Sessies: Grond is landbouw

getekende boomstam met 3 bordjes

De Stadsacademie, ILVO en STAM slaan naar aanleiding van de expo Gentse Gronden de handen in elkaar en organiseren drie Gentse Gronden Sessies waarin we op zoek gaan naar antwoorden op de vraag 'Wat is de toekomst van de Gentse Gronden'. Kom je mee luisteren, debatteren en dromen? Op 18 april gaat de eerste van 3 sessies door: Grond is Landbouw

Grond is landbouw op 18 april

De Gentse Gronden worden al eeuwenlang gebruikt voor landbouw. Boeren spreken niet toevallig over “eeuwige grond” die van generatie op generatie werd doorgegeven. Voor de huidige pachters zijn de gronden van levensbelang voor het voortbestaan van hun boerderij. Voor nieuwe boeren op zoek naar grond zijn ze een bron van hoop. Welke rol kunnen de Gentse Gronden spelen om de landbouw nieuw leven te geven en duurzamer te maken? Kunnen ze de erg gescheiden werelden van de stad en de landbouw dichter bij elkaar te brengen? En hoe kunnen ze de open ruimte in en rond Gent versterken?

Over de Gentse Gronden Sessies

Gent is een grootgrondbezitter. Het OCMW van Gent erfde bij haar oprichting duizenden hectares plattelandsgrond van haar voorgangers. Vandaag blijft nog 1.800 ha over, waarvan het overgrote deel landbouwgrond net buiten Gent. Wat is de toekomst van de Gentse Gronden? Welke rol kunnen ze spelen in de stedelijke uitdagingen van de 21ste eeuw? De Stadsacademie, ILVO en STAM slaan naar aanleiding van de expo Gentse Gronden de handen in elkaar en organiseren drie Gentse Gronden Sessies waarin we op zoek gaan naar antwoorden op deze toekomstvraag.

  • 18 april: Grond is landbouw
  • 16 mei: Grond is voedsel
  • 13 juni: Grond is macht

Programma

Welkom
Intro Grond is Landbouw
Gesprek met Griet Celen (Vlaamse Landmaatschappij), Koen Dhoore (Landwijzer) en boer op Gentse grond. Moderatie: Jeroen Adam (UGent)
Publieksvragen
Verwacht einde