Event Forumnamiddag over stikstofproblematiek

Forumnamiddag VBI

Voor deze forumnamiddag nodigen we enkele panelleden uit om van gedachten te wisselen over de impact van stikstof op onze landbouw en natuur. We brengen een combinatie samen van panelleden die werkzaam zijn bij de KU Leuven, de overheid en/of onderzoeksinstanties. Daarnaast laten we voor aanvang van de paneldiscussie enkele panelleden aan het woord als spreker om het onderwerp in te leiden en jullie als toeschouwers meer context te geven.

Met aansluitend een receptie.

Sprekers:

  • Maarten Hens - Departement Omgeving
  • Joris Relaes - ILVO
  • Erik Smolders - KU Leuven
  • Hendrik Schoukens - UGent

Programma

Ontvangst aan de aula
Start van de presentaties, gevolgd door paneldiscussie
Start Nieuwjaarsreceptie, verzorgd door Traiteur Dufour
Einde receptie